Társadalmi vita a 2017. évi vagyonadó elszámolásával kapcsolatos rendelet tervezetéről

2016.11.15.
   

A helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvényben (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 47/11., 93/12., 99/13. – egybehangolt dinárösszegek, 125/14. – egybehangolt dinárösszegek, 95/15. – egybehangolt dinárösszegek és 83/16. sz.) foglaltaknak megfelelően az önkormányzat társadalmi vitára bocsátja a Rendelettervezetet a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2017. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról.

A társadalmi vita 2016. november 15-étől 18-áig tart.

Az érdekeltek a rendelettervezetet 2016. november 18-áig megtekinthetik a pénzügyi, költségvetési és helyi adóigazgatási osztály helyi adóigazgatási szolgálatának 36. sz. irodájában hétköznap 8.00 és 13.00 óra között.

A rendelettervezet elektronikus formában letölthető a csatolt adatbázisból.

Észrevételek és javaslatok írásban a Magyarkanizsa község helyi adóigazgatási  szolgálat, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre vagy villámpostán a bane@kanjiza.rs címre küldhetők.Rendelettervezet a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2017. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról