Középiskolai tanulók útiköltség-térítése

2021.08.24.
  
A nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítéséről szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/2014. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg ) alapján a magyarkanizsai polgármester PÁLYÁZATOT...

Közérdekű egyesületi programok pályázata – második kör

2021.07.19.
 
A közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez szükséges vagy a programtámogatáshoz hiányzó eszközökről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/2018. szám) 6. szakasza, A Magyarkanizsai községi költségvetésből támogatandó...

Állami földek előbérleti jogának megvalósítása

2021.06.09.
  
A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06, 65/08 – más törvény, 41/09, 112/2015, 80/2017 és 95/2018 száma) és az állami tulajdonú mezőgazdasági terület...

Nyílt fölhívás állami földek előbérleti jogára

2021.06.09.
  
A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 62/06., 65/08. - másik törvény, 41/09, 112/2015, 80/2017 és 95/2018 sz. - másik törvény) és az...

Pályázat autós gyermekülések kiosztására

2021.06.02.
  
A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014. – másik törvény, 101/2016. – másik törvény és 47/2018. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya...