Egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatása

2024.02.08.
  
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 44. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye,129/2007,83/20., 101/16, 47/18. és 111/2021 sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakaszának...

Színpadhasználati pályázat

2024.01.29.
 
A magyarkanizsai kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság F E L H Í V Á S T tesz közzé a színpad 2024. évi használata iránti...

Pályázat ösztöndíjak odaítélésére

2023.11.01.
  
A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/14. és  30/2020 sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi, PÁLYÁZATOT ...

Felhívás a házak és lakások energiahatékonyságának növelésére

2023.10.04.
  
Értesítjük Magyarkanizsa község lakosságát, hogy megjelent a felhívás a 2023-as évi Magyarkanizsa község területén lévő családi házak és lakások energiahatékonyságának növelését célzó, végső felhasználók (polgárok) részére,...

Középiskolások útiköltség-térítése

2023.08.28.
  
A nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítéséről szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/2014. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg ) alapján a magyarkanizsai polgármester ...