Színpadhasználati pályázat

2024.01.29.
 
A magyarkanizsai kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság F E L H Í V Á S T tesz közzé a színpad 2024. évi használata iránti...

Pályázat ösztöndíjak odaítélésére

2023.11.01.
  
A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/14. és  30/2020 sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi, PÁLYÁZATOT ...

Felhívás a házak és lakások energiahatékonyságának növelésére

2023.10.04.
  
Értesítjük Magyarkanizsa község lakosságát, hogy megjelent a felhívás a 2023-as évi Magyarkanizsa község területén lévő családi házak és lakások energiahatékonyságának növelését célzó, végső felhasználók (polgárok) részére,...

Középiskolások útiköltség-térítése

2023.08.28.
  
A nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítéséről szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/2014. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg ) alapján a magyarkanizsai polgármester ...

A regisztrált számlálójelöltek rangsora

2023.08.23.
   
A Köztársasági Statisztikai Intézet közzétette a regisztrált számlálójelöltek ranglistáját. Azon pályázók esetében, akiket meghívnak a kiválasztás második szakaszába, a dokumentumok benyújtásának és a személyes interjúnak az...

Pályázat kérdezőbiztosok jelentkezésére a 2023. évi mezőgazdasági összeíráshoz

2023.08.15.
   
A kérdezőbiztosok jelentkezésére szolgáló nyilvános felhívást (pályázatot) 2023. augusztus 15-én 8:00 órakor tették közzé a Statisztikai Intézet honlapján (stat.gov.rs) és az összeírás honlapján (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), valamint a...