Egyedi rendezési terv bemutatása

2018.03.29.
 

A tervezés- és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014 és 145/2014) összhangban az Építésügyi és felügyelőségi főosztály meghirdeti

A MAGYARKANIZSAI GENEZA KFT SZÁRÍTÓ MUNKATERÜLETE

EGYEDI RENDEZÉSI TERVE NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT

AMELY A MAGYARKANIZSAI  4364/1 ÉS 4364/2  SZÁMÚ KATASZTERI FÖLDRÉSZLETEN VAN

A terv száma: UP-4/2018, kelte: 2018. március havában

Iktatószám: 350-2/2018-2

Kelt: 2018.03.16.

Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2018. március 29.-től április 04. -ig.

Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 5. sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

1. Az egyedi rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2018. április 04.-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.

2. A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszának rendelkezésievel összhangban az arra illetékes szerv az egyedi rendezési tervet a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevétellel és sugallattal együtt 3 napon belül köteles megküldeni a tervbizottságnak. A tervbizottság 8 napon belül köteles ellenőrizni, hogy az egyedi rendezési terv összhangban áll-e a tervdokumentummal és a törvénnyel, a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevételt és sugallatot köteles megvitatni, majd a véleményezésével ellátott beszámolót köteles megküldeni a hatáskörrel rendelkező szervnek.

 

Az építésügyi és felügyelőségi főosztály vezetője:

Sáfrány Attila okl.erd.mérnökTervdokumentáció