Egyedi rendezési terv nyilvános bemutatása

2018.04.19.
   

A tervezés- és építésügyi törvény 63. szakaszával (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – az Alkotmánybíróság: 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/201 , 98/2013, 132/2014 és 145/2014–es határozatai) összhangban, az Építésügyi és felügyelőségi főosztály meghirdeti:

A MARTONOSI TELEK PAPRIKA, PAPRIKAFELDOLGOZÓ KFT MUNKATERÜLETE
EGYEDI RENDEZÉSI TERVÉNEK NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT,
AMELY A MARTONOSI  7209 SZÁMÚ KATASZTERI FÖLDRÉSZLETEN ÉS A 653  SZÁMÚ KATASZTERI FÖLDRÉSZLET EGY RÉSZÉN VAN

A terv száma: UP-014/2018, kelte: 2018. március havában

Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2018. április 19-től április 25-ig.

Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1), az 5. sz. irodában, munkanapokon 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

Az egyedi rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2018. április 25-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.

A tervezés- és építésügyi törvény 63. szakaszának rendelkezésievel összhangban az arra illetékes szerv az egyedi rendezési tervet a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevétellel és sugallattal együtt 3 napon belül köteles megküldeni a tervbizottságnak. A tervbizottság a kézbesítéstől számított 8 napon belül köteles ellenőrizni, hogy az egyedi rendezési terv összhangban áll-e a tervdokumentummal és a törvénnyel, valamint a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevételt és sugallatot köteles megvitatni, majd a véleményezésével ellátott beszámolót - amelyben elfogadásra vagy elutasításra ajálja az egyedi rendezési tervet - köteles a hatáskörrel rendelkező szervnek megküldeni.                                                                                                 

Sáfrány Attila okl. erdőmérnök
az Építésügyi és felügyelőségi főosztály vezetője

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Községi Közigazgatási Hivatal
Építésügyi és felügyelőségi főosztály
Iktatószám: 350-4/2018-2.
Dátum: 2018.04.19.
MagyarkanizsaEgyedi rendezési terv