Egyedi rendezési terv nyilvános bemutatása

2019.08.27.
 

A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014 és 145/2014, 31/2018 és 37/2019) összhangban az osztály m e g h i r d e t i

 

a Magyarkanizsán kijelölt szabadidő és vendéglátó tartalmakra előlátott övezeten belül tervezett, az ifjúság elhelyezését szolgáló, sport és rekreációs Ifjúsági tábor

EGYEDI RENDEZÉSI TERVÉNEK NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT

AMELY A MAGYARKANIZSAI  16, 17/1 és 17/2.  SZÁMÚ KATASZTERI FÖLDRÉSZLETEN VAN

A TERV SZÁMA: E-0619/14, KELTE: 2019. június havában

Iktatószám: 350-17/2019-2

Kelt: 2019. 08. 27.

 

Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2019. szeptember 3.-tól szeptember 9. -ig.

Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 7A. sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

1. Az egyedi rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2019. szeptember 9.-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.

2. A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszának rendelkezéseivel összhangban az arra illetékes szerv az egyedi rendezési tervet a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevétellel és sugallattal együtt 3 napon belül köteles megküldeni a tervbizottságnak. A tervbizottság 8 napon belül köteles ellenőrizni, hogy az egyedi rendezési terv összhangban áll-e a tervdokumentummal és a törvénnyel, a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevételt és sugallatot köteles megvitatni, majd a véleményezésével ellátott beszámolót köteles megküldeni a hatáskörrel rendelkező szervnek.

 

Az építésügyi és felügyelőségi osztály vezetője:

Sáfrány AttilaEgyedi rendezési terv

Esettanulmány a magyarkanizsai ifjúsági központ és tábor kiépítéséről, berendezéséről és felszereléséről