Nyílt felhívás autós gyerekülések odaítélésére

2019.09.23.
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) és a Magyarkanizsa község területén zajló közlekedés biztonságának előmozdítását szolgáló eszközök 2019. évi felhasználási programja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 7/19. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester

NYÍLT FÖLHÍVÁST

TESZ KÖZZÉ A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÚTJAIN ZAJLÓ KÖZLEKEDÉS BIZTONÁSÁGÁNAK ELŐMOZDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ AUTÓS GYERMEKÜLÉSEK 2019. ÉVI KIOSZTÁSÁRA

A nyílt fölhívás címzettjei azok az állandó lakóhellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező szülők, akiknek gyermeke 2019. január 1. és 2019. szeptember 30. között született, a fölhívás célja pedig európai szabvány szerint gyártott 70 darab autós gyermekülés kiosztása.

A személygépkocsiba való gyermekülés műszaki jellemzői:

- 9–36 kg súlyú gyermekek számára való

- az autós gyermeküléseket minősítő ЕCЕ R44/04 tanúsítvánnyal rendelkezik

Autós gyermekülés elnyerésének mércéi:

- az egyik szülőnek rendelkeznie kell személygépkocsival;

- az egyik szülőnek Magyarkanizsa község területén kell állandó lakóhellyel rendelkeznie;

- a gyermek 2019. január 1. és 2019. szeptember 30. között született.

A pályázáshoz benyújtandó iratanyag:

- a szülő személygépkocsi-tulajdonának bizonyítéka (forgalmi engedély elektronikus olvasata)

- az egyik szülő Magyarkanizsa községbeli állandó lakóhelyének bizonyítéka (személyi igazolvány elektronikus olvasata vagy lakóhely-igazolás)

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata (fénymásolatban)

- munkanélküli szülő esetén a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hatósági bizonyítványa, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a Magyarkanizsai Szociális Központ hatósági bizonyítványa.

A nyílt fölhívás teljesítéséhez szükséges eszközöket a magyarkanizsai községi költségvetés a Magyarkanizsa község területén zajló közlekedés biztonságának előmozdítását szolgáló eszközök 2019. évi felhasználási programjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 7/19. sz.) meghatározottak szerint sorolja be, forrásuk pedig a Magyarkanizsa község területén közlekedési szabálysértésekből beszedett eszközök.

A pályázási határidő a 2019. 9. 23-ától 2019. 9. 30-áig terjedő 7 nap.

Az elkésett jelentkezések a pályázaton nem vesznek részt.

A jelentkezési formanyomtatvány a magyarkanizsai városháza 5a. sz. irodájában munkanapon 7.00 és 15.00 óra között vehető át, vagy letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapjáról.

A jelentkezéseket postai úton a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal címére (Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa) „Gyermekülés-pályázat” megjelöléssel vagy személyesen a magyarkanizsai községi ügyfélszolgálaton (8. sz. asztal) kell benyújtani.

A nyílt fölhívást közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján és a városháza hirdetőtábláján.

A magyarkanizsai községi közúti közlekedésbiztonsági bizottság jegyzőkönyvbe foglalja a nyílt fölhívásban előírt feltételeket teljesítő pályázók javasolt névsorát.

Az autós gyermekülések kiosztásáról a Magyarkanizsai Községi Tanács hoz határozatot.

AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉSEK KIOSZTÁSAKOR A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG SZAKEMBEREI KÉPZÉST TARTANAK AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉSEK SZABÁLYOS HASZNÁLATÁRÓL ÉS BESZERELÉSÉRŐL.

Az autós gyermekülések kiosztásában elsőbbséget élveznek: az ikergyermekek szülei, a gyermeküket egyedül nevelők és a munkanélküliek, aminek feltétele: munkanélküliek esetén a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hatósági bizonyítványának, gyermeküket egyedül nevelők esetén a Magyarkanizsai Szociális Központ hatósági bizonyítványának benyújtása.

Ha a határidőn belül benyújtott szabályos jelentkezések száma meghaladja a rendelkezésre álló gyermekülések számát, úgy az elsőbbség születési sorrend szerint illeti meg a 2019. január 1. és 2019. szeptember 30. között született gyermekeket.

Fejsztámer Róbert

polgármester



Nyílt fölhívás a Magyarkanizsa község útjain zajló közlekedés biztonságának előmozdítását szolgáló autós gyermekülések 2019. évi kiosztására

A 2019. január 1. és 2019. szeptember 30. között született gyermekeknek szánt autós gyermekülések kiosztása iránti nyílt fölhívás formanyomtatványa

Nyílt fölhívás a Magyarkanizsa község útjain zajló közlekedés biztonságának előmozdítását szolgáló autós gyermekülések 2019. évi kiosztására (.PDF)