Éves filmes összefoglaló Magyarkanizsa Község Napja alkalmából

2019.10.21.
                

 

Magyarkanizsa önkormányzata az elmúlt évet is komoly munkával töltötte, nap mint nap azért dolgozva, hogy közösségünk fejlődjön, megmaradjon, hogy polgáraink élhetőbb, szebb környezetben élhessenek, és hogy az általuk igénybe vett szolgáltatások minél jobban megfeleljenek elvárásaiknak. Egy újabb dolgos év volt ez, melyben például csökkentettük az ingatlanadót és átvállaltuk a középiskolába iratkozó diákok orvosi vizsgálatának költségét. De kerek évfordulók is okot adtak az ünneplésre – mint például a Gazdakör fennállásának 10. évfordulója, a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 60 éves jubileuma, vagy éppen a Szent Őrangyalok-templom 250. születésnapja.

Kiegyensúlyozott fejlesztésre törekedtünk ebben az évben is. Minden településünkre egyaránt odafigyeltünk, de a különböző társadalmi területeket is igyekeztük hasonló mértékben fejleszteni.

 

Kommunális tevékenység: 311 millió

Az elmúlt egy év legfontosabb, legkiemelkedőbb eseménye volt, hogy hozzákezdtünk a magyarkanizsai szennyvíztisztító telep kapacitásának növeléséhez. Önkormányzatunk egyik nyertes IPA-projektje az elmúlt 10 év legnagyobb beruházását jelenti a községben a maga 225 millió dináros keretösszegével. A kapacitásnövelés mellett a korszerű tisztító-technológiák alkalmazása révén a víz minősége is javul majd, ami környezetvédelmi szempontból is jelentős, de a tisztított víz a magyarkanizsai Nagyrét mezőgazdászainak munkáját is megkönnyíti majd, hiszen a földművesek öntözésre is használhatják a telep vizét.

Kispiacon sikeresen megoldottuk az ivóvíz minőségének kérdését és növeltük a háztartások számát, amelyekben megbízhatóan biztosítani tudjuk az ivóvízellátást. A víztisztító berendezés korszerűsítése és kapacitásának bővítése mintegy 15 millió dinárba került.

A közvilágítás karbantartására az elmúlt évben 25 és fél millió dinárt fordítottunk, a zöldterületek rendezésére 10,4 milliót. A közterületek takarítása 3,5 millió dinárunkba került, míg a gyepmesteri szolgálat 2,2 millióba. A feladatok zömét a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat végezte el. Munkatársai a majálist megelőzően végrehajtották a Tisza-part tereprendezését, tavasszal az iskolák és óvodák udvarainak permetezését a kullancsok elszaporodása ellen, a nyári szezonban ők biztosították a medence működtetését, az iskolaév kezdetére pedig felújították a vertikális és horizontális közlekedési jeleket.

Kívülről és belülről is megújult a magyarkanizsai tűzoltóotthon épülete 12,2 millió dinárból. A több mint 100 éves, műemlékvédelem alatt álló épületen helyreállítottuk a tetőszerkezetet, megújultak a külső és belső falak, de új nyílászárók, új világítás és vízszigetelés is került az épületbe.

 

Energiahatékonyság: 41,5 millió

Augusztusban megkezdődtek a munkálatok a Művészetek Háza energetikai felújítása kapcsán. A projektum összértéke, 13,2 millió dinár. A munkálatok felölelik az épület hőszigetelését, nyíllászáróinak cseréjét, a kazáncserét és a központi fűtés rendszerének modernizációját. A felújítás révén már az idei színházi szezonban érezhető lesz az energiahatékony működés.

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Pitypang óvodaépületében Magyarkanizsán még a nyár folyamán felújítottuk a teljes fűtéshálózatot: kicseréltük a hőpumpákat, új nyílászárókat építettünk be és az iskolaév kezdetére a beltéri festéssel is elkészültünk. A munkálatok összértéke 18 millió dinár. Ezzel egyidőben a horgosi Napraforgó épületben is komoly rekonstrukciós munkálatok zajlottak: megtörtént a központifűtés rendszerének teljes cseréje 2 és fél millió dinárból.

 

Közlekedési infrastruktúra: 47,3 millió

A közlekedési infrastuktúra karbantartása minden évben jelentős összegeket igényel a költségvetésből. A korszerű úthálózat szavatolása érdekében 42,8 milliót költöttünk az utak és a közlekedési jelek karbantartására, valamint a téli úttisztításra, míg a közlekedésbiztonság fejlesztése további 3 millióba került. Ebből 2 szolgálati autót és felszerelést vásároltunk a rendőrségnek, első ízben biztosítottunk 70 darab autós gyermek-ülést községünk legfiatalabb polgárainak, minden elsős kisdiák kerékpáros sisakot kapott tőlünk ajándékba és segítettük a Guruló Gyöngyszemeink rendezvény megvalósulását városunk utcáin.

Két településünkön korszerű autóbusz-megállók védik ezentúl a széltől és az esőtől az utazókat. Velebiten eddig nem volt autóbusz-megálló, ezért itt egy újat építettünk, Ilonafaluban pedig felújítás történt – összesen mintegy 600 ezer dinár értékben.

 

Idegenforgalom-fejlesztés: 82 millió

Sikeres önkormányzati pályázat révén látványos beruházás, teljes köztéri felújítás vette kezdetét a városközpontban. Az Unidom lakótömb két blokkja közötti 4000 négyzetméteres területen 64 millió dinárból felújítjuk a járdákat, a közvilágítást, a zöldfelületeket, új játszóteret és szökőkútat építünk, kamerák, padok és wifi pont kerül a térre. Továbbá három helyen feljárót építünk a mozgáskorlátozottak számára és egy új járdával végre összekötjük a Fő utcát és a Népkertet.

Fél millió dinárból megújult a strand-móló teljes járófelülete, a játszótéren pedig lecseréltük a vas hintákat műanyagra és két baba hinta is elhelyezésre került. A kemping területén – önkormányzatunk egyik sikeres IPA-projketumának keretében – idén nyáron egy teljesen új móló került a vízre, melynek értéke 2,2 millió dinár, valamint új asztalok és padok is szolgálják ezentúl a helybéliek és vendégek kényelmét a Tisza-part területén.

A Népkertben is komoly munkálatok folynak. Az Erzsébet liget az egykori Osztrák-Magyar Monarchia egyik legszebb kertje volt. Felújítására és revitalizációjára közel 10 millió dinárt fordítottunk. Az új padok és szemetesek már elhelyezésre kerültek, a járdák betonozása is megtörtént a Vigadó előtt, a parkosítás keretében a kert múlt századi képét idéző virágágyások kerültek kialakításra, a füvesítés pedig folyamatban van.

 

Mezőgazdaság-fejlesztés: 53,2 millió

Dűlőutak javítása, a Vöröskereszt-Madarász csatorna tisztítása, a mezőőrszolgálat valamint a rakétaállomások működtetése – erre költi önkormányzatunk a mezőgazdasági földek bérbeadásából származó pénzeszközöket. Idén 8 és fél millió dinárból 5,2 kilométer dűlőutat tudunk megjavítani, illetve feltölteni zúzott kővel Oromon, Magyarkanizsán és Horgoson – olyan helyeken, ahol a felújítás egyaránt szolgálja a lakosok és a mezőgazdasági termelők érdekeit. A kanálisrendszerek tisztítására az idén az önkormányzat 3,5 millió dinárt különített el, ebből 2 kilométernyi szakaszt tisztítottunk meg a nádtól és a felgyülemlett iszaptól. Ezen kívül idén egy hidraulikus karral rendelkező rézsűzúzó gépet is be tudtunk szerezni 1,6 millió dinárért – a Komunlac közvállalat gépparkjának korszerűsítésére.

Önkormányzatunk odafigyel a mezőgazdasági termelőkre is és pályázat útján támogatja őket. Minden évben összesen 7-8 millió dinárt ítélünk oda nekik a különböző pályázati vonalakon, melyek közül a legnagyobb érdeklődés a kamatköltségek támogatása, a tenyészállatok beszerzése, locsolóberendezések beszerzése és a biotermesztés iránt van.

 

Helyi gazdaságfejlesztés: 13,6 millió

A közmunkások foglalkoztatására fordítható köztársasági támogatás megszűnése ellenére sem szakadt meg idén a községi foglalkoztatási terv megvalósítása. Saját forrásból, 4,3 millió dinárból oldotta meg önkormányzatunk a 25 közmunkás alkalmazását a különböző helyi szervezetekben és közvállalatokban.

 

Környezetvédelem: 23,6 millió

Komoly fásítási akciót valósítottunk meg idén: mintegy 6700 facsemetét ültettünk el a község területén és sikeresen teljesítettük a helyi közösségek kéréseit. Mindazokra a helyekre ültettünk fákat, ahol valaha erdő volt, de kivágásra kerültek, mint például Oromhegyesen, ahol a régi helyére teljesen új erdőt hoztunk létre. Új szélvédő sávok is létesültek. A fák ültetésére és hároméves gondozásukra 4 millió dinárt láttunk elő.

 

Oktatási intézmények működtetése és felújítása: 155,7 millió

Idén az óvoda működtetése 93 millióba, az általános iskoláé 44 millióba, míg a középiskoláé 13,7 millió dinárba kerül, mely eszközöket önkormányzatunk teljes egészében a költségvetéséből biztosítja.

Az oktatást érintő fejlesztések kapcsán idén is sikeresen pályáztunk. 5 millió dinárból felépült a nyári tanteremként is funkcionáló kerti pavilon és elkészültek a háromdimenziós szemléltetőeszközök számára előlátott helyek. A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ épülete mögött ezzel befejeződött a Tudománypark kialakításának első fázisa.

 

Egészségügyi alapellátás: 29,1 millió

Az Egészségház működtetésére és adósságának folyamatos törlesztésére összesen 29,1 milliót fordítunk az idén, mely keretből az intézmény felszerelések, egészségügyi berendezések beszerzését is meg tudja oldani. A következő lépés az oromhegyesi rendelő felújítása lesz.

 

Sport- és ifjúságfejlesztés: 36,8 millió

Egyre több a sportolási lehetőség Magyarkanizsán: új sportpályákkal, lelátóval bővült a településünk, valamint a meglévő műfüves pályát is felújítottuk. Ez a beruházás is önkormányzatunk egyik nyertes, Európai Uniós pályázatának köszönhető, melynek révén 9,1 millió dinárra tettünk szert az IPA-program keretében.

A magyarkanizsai cserkészcsapat Vízitelepe is sátrakkal, kenukkal, evezőkkel, raktárral, mentőmellényekkel és konyhai felszereléssel bővült idén nyáron mintegy 4 millió dinár értékben. A Tisatour elnevezésű IPA-projektumnak köszönhetően a gyerekek így már egy teljesen felszerelt helyen táborozhatnak, emellett biztonságos kenutúrákon is részt vehetnek.

Október elején fejeződtek a munkálatok a Sport és rekreációs központunk, a valamikori Partizan épülete felújításának második fázisában. A tető, a padlózat és a nyílászárók cseréje mellett felújítottuk a vizesgócot is, megvalósult a belső festés és a külső szigetelés is – 4,8 millió dinárból.

De nemcsak a nagyberuházásokra figyeltünk idén a sport és az ifjúság kapcsán. Önkormányzatunk idén is támogatta a sportklubok működését és programjaik megvalósulását. Az erre a célra szánt 10,1 millió dinárból valósult meg például a Nyári Sportiskola is, melynek programjain két héten át mintegy 200 gyerek vett részt Magyarkanizsán, Horgoson és Kispiacon és töltötte tartalmasan, testmozgással a vakáció napjait.

 

Szociális és gyermekvédelem: 74,2 millió

Községbeli tevékenységének 10. évfordulóját ünnepelte idén a Caritas. A szervezet munkatársai egy évtizede biztosítják a házi ápolást és segítségnyújtást a község rászoruló, idős polgárai számára. Az önkormányzat 4,5 milliós támogatásának köszönhetően jelenleg 137 felhasználóhoz jutnak el.

Községünk területén csaknem 20 éve működik valamilyen formában népkonyha. A rászorulóknak jelenleg 6 településünkön osztanak főtt ételt. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény konyháján elkészült meleg ételhez minden hétköznap 115-en jutnak hozzá. A szállítási költségeket és az élelmiszert a Vöröskereszt biztosítja, míg az önkormányzat a kiosztásban és az ételek elkészítésében nyújt pénzbeni segítséget. Évente 1,25 millió dinárt különítünk el erre a célra a költségvetésből.

A népkonyha nyári szünetének idején 200 élelmiszercsomagnyi alapanyag érkezett a magyarkanizsai Vöröskereszt székházába. A 11 tonna száraz élelmiszert a leginkább rászorulók kapták meg a községben.

Idén ért véget az az IPA-projekt, melynek révén Magyarkanizsán 4 megváltozott munkaképességű személy jutott munkahelyhez, emellett 5 mentort is kiképeztek. A projekt Magyarkanizsára eső keretösszege 4,7 millió dinár volt, amelyből eszközbeszerzés is megvalósult a védett munkahelyek működtetéséhez, valamint napközi otthont is nyitottunk a horgosi fogyatékkal élőknek.

Családbarát Programunk 42,2 milliós költségvetéssel bír és keretében egyrészt támogatjuk a gyermekes családokat, másrészt mindent megteszünk a gyermekvállalás népszerűsítése érdekében – közösségünk megőrzéséért. A megszokott támogatási formák, a minden újszülöttnek járó egyszeri 15.000 dináros juttatás, a babacsomag, az év első leány és fiúgyermekének járó 50.000 dinár mellett támogatjuk az óvodásokat és az iskolásokat is, a középiskolás tanulók diákotthoni elhelyezése és étkezése költségeinek egy részét is átvállaljuk és évek óta ösztöndíjprogramunk is van. A program színfoltjaként baba-sarkot alakítottunk ki a városháza ügyfélfogadója előtt, hogy a várakozás percei könnyebben teljenek a kisgyermekkel érkezőknek.

 

Művelődésfejlesztés: 67 millió

A község művelődési intézményeinek működtetése csaknem 35 millió dinárt igényel, de évek óta támogatjuk a művelődési otthonok működését is, és időről időre azok felújításából is kivesszük a részünket.

Az önkormányzati támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy a magyarkanizsai József Attila Könyvtár állománya újabb ezer könyvvel gazdagodjon, de folytattuk a művelődési egyesületek támogatását is. Idén 2,3 millió dinárt osztottunk ki, így biztosítva az egyesületek működését, éves munkájukat és tevékenységük, rendezvényeik megszervezését.

A helyi civilszervezetek támogatására, projektumaik megvalósítására idén 11 millió dinárt fordított önkormányzatunk, 51 támogatott szervezet képviselőjével írtunk alá szerződést. Az egyházak és vallási közösségek számára pedig 1,8 milliót biztosítottunk, melyből megvalósult például a Szent Őrangyalok-templom orgonájának teljeskörű felújítása is.

Önkormányzatunk éves szinten 59 millió dinárt fordít a helyi közösségek működésére. Ezen felül pedig költségvetési támogatásban részesíti minden helyi közösség egy-egy kiemelt rendezvényét, amellett, hogy az évi összesen 300 községi program jórészét szintén támogatja. Községünk apraja-nagyja idén is kedvére válogathatott, kikapcsolódhatott a községi események színvonalas programján.