Május 4-től engedélyezett a vendéglátóipari szolgáltatások nyújtása

2020.05.04.
 

Azon kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó különleges intézkedésekről szóló határozat kiegészítéseit tartalmazó határozattal összhangban, melyek magukba foglalják a vendéglátóipari egységekben történő étel és ital árusítást, valamint az elvitelre készített ételek árusítását (a SZK Hivatalos Közlönye, 63/20 sz., kelt 2020. április 30-án), azok a jogi személyek és vállalkozók, akik olyan kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, mely magába foglalja az ételek és italok árusítását, ezt a tevékenységet, azaz a szolgáltatás nyújtását, illetve a felhasználók kiszolgálását elláthatják 2020. május 4-től zárt helyiségben közvetlenül is, ill. a szabadtéri kerthelyiségekben – a megelőző intézkedések betartásával, melyeket a lenti döntés tartalmaz, ill. amelyeket a munkáltató külön dokumentumban meghatároz.
A jogi személyek és a vállalkozók (munkáltatók), akik az említett tevékenységek keretében nyújtanak szolgáltatást, kötelesek – a dolgozók és a szolgáltatást igénybevevők kapcsán – minden megelőző intézkedést betartani, melyek hatással vannak a dolgozók és felhasználók biztonságára és egészségére, különös tekintettel azokra az intézkedésekre, melyek a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megelőzését hivatottak szolgálni (a munkafolyamat megszervezése úgy, hogy megvalósulhasson a szociális távolságtartás, azaz a két személy közötti legalább 2 méteres távolság, a berendezés, a gépek, az eszközök és munkafelszerelés kötelező fertőtlenítése minden egyes felhasználónak nyújtott szolgáltatást követően, védőfelszerelés, azaz maszkok és kesztyűk kötelező használata a dolgozók esetében – szabadtéri szolgáltatásnyújtás esetén, a helyiségben tartózkodók korlátozott száma, kisebb, mint két méteres személyközi távolság esetén üveg, műanyag vagy hasonló védőfal alkalmazása a felhasználók között, a padlók és a helyiségek kötelező fetőtlenítése, védőfelszerelés, azaz maszkok és kesztyűk kötelező használata a felhasznlók esetében is – a zárt téri szolgáltatásnyújtás esetén), és ezzel összhangban kötelesek kiegészíteni az intézkedések alkalmazását tartalmazó tervet, mely dokumentum a veszélyek felméréséről szóló ügyirat részét kell, hogy képezze, és amelyet a munkabiztonsági és –egészségi törvénnyel és előírásokkal összhangban kell meghozni.

Melléklet:Döntés azon kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó különleges intézkedésekről, melyek magukba foglalják a vendéglátóipari egységekben történő étel- és ital árusítást, valamint az elvitelre készített ételek árusítását (egységes szerkezetbe fogl