Újrahasznosítható hulladék szállítása, kezelése és ideiglenes tárolása

2020.06.26.
   

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Építésügyi és felügyelőségi főosztálya tájékoztatja az érintett szerveket, szervezeteket és a nyilvánosságot, hogy Miskovity Damir vállalkozó adorjáni székhelyű (Táncsics Mihály u. 1. sz.) Hepi Eko kisipari vállalkozása (törzsszám: 65695219) kérelmet adott át hulladékgazdálkodási engedély kiadására. Az összevont engedély az újrahasznosítható hulladék (fémhulladék) szállítására, kezelésére és ideiglenes tárolására vonatkozik. A hulladékudvar Adorján kataszteri község területén lévő 4820/14 sz. földrészleten (Táncsics Mihály u. 1. sz.) Magyarkanizsa község területén található.

Az észrevételek megtételének határideje a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül, azaz: 2020. év július 13.

A műszaki dokumentációba az érdekeltek betekintést nyerhetnek, és észrevételeiket írásban megtehetik a magyarkanizsai városháza (Fő tér 1.) 5. sz. irodájában munkanapokon 8 és 12 óra között.