Ösztöndíjasok

2020.12.22.
 

A Magyarkanizsa községből származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 13. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/14. és 30/20 sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi

D  Ö  N  T  É  S  T a 2020/2021. tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről

I.

A 2020/2021. évben ösztöndíjban az alábbi hallgatók részesülnek:

1.  HÉZSŐ RENÁTA

2.  LENGYEL SÁNDOR

3.  ADAMOVIĆ PREDRAG

4.   KARAČONJI NIKOLETA

5.   PETROVIĆ KRISTINA

6.   NYÁRI DÓRA

7.   MOLNÁR RAMÓNA

8.   MILOJEVIĆ DANICA

9.  BORSOS KITI

10.  BŐRŐC EMESE

11.  STEFANOVIĆ NIKOLA

II.

Az ösztöndíjat havi ütemezésben az ösztöndíjas bankszámlájára való utalással a 2020. december 3-án  hozott 67–285/2020-I számú polgármesteri döntéssel megállapított összegben az akadémiai év október 1-jétől június 30-áig tartó kilenc hónapjára kell folyósítani.

A folyó évi október és november hónapra járó ösztöndíjat legkésőbb 2020. december 25-éig kell átutalni.

III.

Az e döntés I. pontjában felsorolt hallgatók javára az ösztöndíjat a magyarkanizsai községi költségvetésben foglalt 5. költséghelyrend, 1. fejezet, 0901-0006 programtevékenység, 040-es jogcímcsoport, 401-es tétel, 472. közgazdasági osztály terhére kell folyósítani.

E pont előző bekezdésének végrehajtásában a pénzügyi és költségvetési főosztály illetékes.

IV.

Az ösztöndíjazó és az ösztöndíjas a kölcsönös jogaikat és kötelezettségeiket részletesen szabályozó ösztöndíjszerződést köt.

V.

Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában

Fejsztámer Róbert,

magyarkanizsai polgármester   D Ö N T É S a 2020/2021. tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről