Nyilvántartásba-vétel a gyermekek első osztályba íratása kapcsán

2021.02.02.
   

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Közigazgatási és közösügyi főosztálya az Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/17., 27/18. – más törvény, 10/19. és 6/20. sz.) alapján, a gyermekeknek az általános iskola első osztályába történő szervezett beíratása céljából a közzéteszi a következő

KÖZLEMÉNYT

2021. február 2-tól kezdetét veszi a gyermekeknek az általános iskola első osztályába történő beíratásához szükséges nyilvántartásba vétele.

A 2021/22-es tanévben az általános iskola első osztályába történő beiratkozás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1-jén, a tanév kezdetén 6,5-7,5 ÉVESEK, illetve 2014. március 1. és 2015. március 1. között születtek.

A szülő kérésére a hat és hat és fél év közötti gyermekeket az iskolára való felkészültség felmérését követően lehet beíratni az első osztályba.

Betegség vagy egyéb okok miatt az első osztályba még nem beíratott hét és fél évesnél idősebb gyermeket előzetes tudásfelmérés alapján lehet beíratni az első, ill. másik megfelelő osztályba.

A gyermeknek az általános iskola első osztályába való beíratásához szükséges bejelentése a SZÜLŐK, ill. a gyámság alatt álló gyermek esetében a gyám vagy a gyámhatóság kötelessége.

A bejelentéshez a következő dokumentációt kell felmutatni:

-              a szülő, ill. a gyám pontos lakcímét tartalmazó érvényes személyi igazolványt,

-              a gyámság alatt álló gyermek esetében a gyámsági határozatot.

A gyermekek bejelentése az általános iskolákban történik 2021. február 2. és 26. között.

Ezek alapján az iskolák nyilvántartásba veszik a szülők érdeklődését a gyermek adott iskolába való beíratása kapcsán.

Kasza Attila

a Közigazgatási és közösügyi főosztály vezetője

okl. jogászKözlemény