Nyílt fölhívás állami földek előbérleti jogára

2021.06.09.
  

A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 62/06., 65/08. - másik törvény, 41/09, 112/2015, 80/2017 és 95/2018 sz. - másik törvény) és az állami tulajdonú mezőgazdasági terület haszonbérbe és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/2017., 111/2017., 18/2019, 45/2019, 03/2020, 25/2020 és 133/2020. sz.) összhangban a magyarkanizsai polgármester nyilvános felhívást tesz közzé, melyben értesíti az oktatási és szociális intézményeket, illetve állami tulajdonban lévő jogi személyeket, akik mezőgazdasági tevékenységgel is foglalkoznak, valamint azokat a jogi személyeket, akiket erdészeti tevékenység végzésére jegyeztek be, hogy 2021. október 31-ig továbbítsák a Magyarkanizsa Község területén állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati jogának a 2022. évben való megvalósítására vonatkozó kérvényeiket.

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a mezőgazdasági felügyelő felé a jegyzőkönyvezési kérelmüket legkésőbb 2021. szeptember 1-ig juttassák el!Nyílt fölhívás állami tulajdonban lévő mezőgazdasági terület illeték nélküli 2022. évi előbérleti jogának bizonyításárа (.pdf)

Nyílt fölhívás állami tulajdonban lévő mezőgazdasági terület illeték nélküli 2022. évi előbérleti jogának bizonyításárа (.docx)