Állami földek előbérleti jogának megvalósítása

2021.06.09.
  

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06, 65/08 – más törvény, 41/09, 112/2015, 80/2017 és 95/2018 száma) és az állami tulajdonú mezőgazdasági terület haszonbérbe és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönyének, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 és 133/2020 sz) összhangban, magyarkanizsai polgármester nyilvános felhívást hirdet minden jogi és fizikai személyhez, mellyel értesíti:

- az állami tulajdonú földterületen található öntözőrendszerek, vízelvezető rendszerek, halastavak, mezőgazdasági építmények, üvegházak, fólia sátrak és többéves ültetvények (termő gyümölcsösök és szőlőültetvények) tulajdonosait, melyek be vannak jegyezve a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában, és legalább három éve a státuszuk aktív, és

- a háziállat-tulajdonosokat, akik állattenyésztésre és állattartásra szolgáló létesítmények tulajdonosai vagy bérlői annak a helyi önkormányzati egységnek a területén, melyen előbérleti jogosultsággal rendelkeznek, be vannak jegyezve a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásába, és legalább egy éve a státuszuk aktív (a továbbiakban: állattenyésztés)

hogy 2021. október 31-éig küldjék el a szükséges dokumentációt, annak bizonyítása céljából, hogy előbérleti jog címén igényt tartanak Magyarkanizsa Község területén állami tulajdonban levő földek 2022-as bérbeadására.

Külön értesítjük az állattenyésztőket, hogy akinek csak törzsnyilvántartásban lévő jószága van, annak csak az újvidéki Mezőgazdasági Kar Állattenyésztési Tanszéke által kiadott bizonylatot kell beadnia. A többi állattenyésztőnek, akik rendelkeznek törzsnyilvántartott és nem törzsnyilvántartott jószággal is egyben, illetve, ha csak törzsnyilvántartáson kívüli jószággal rendelkeznek, akkor az Állategészségügy Felügyelőséghez kötelezően fordulni kell a helyszíni jegyzőkönyv kérelmezése céljából külön-külön, minden jószágfajta esetében 2021. szeptember 01-ig!

A magyarkanizsai mezőgazdasági terület védelmével, rendezésével és használatával

kapcsolatos éves programot előkészítő bizottság

 

Nyílt fölhívás az állami földek 2022. évi előbérleti jogának bizonyítására (.pdf)

Nyílt fölhívás az állami földek 2022. évi előbérleti jogának bizonyítására (.doc)

Jelentkezési formanyomtatvány az előbérleti jogra – jószágtartás alapján a 2022-as évre

Jelentkezési formanyomtatvány az előbérleti jogra – infrastruktúra alapján a 2022-as évre

Nyilatkozat az előbérleti jog kapcsán jószágtartók számára – természetes személy

Nyilatkozat az előbérleti jog kapcsán jószágtartók számára – jogi személy

Kérelem az állatorvosi felügyelőséghez a számos állat jegyzőkönyvezésére a 2022-as évre