Művelődési projektek pályázata – II. kör

2021.06.30.
 

A művelődésről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – javítás .és 6/2020 ), az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 2. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/2016. és 112/2017. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz.-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a magyarkanizsai községi 2021. évi költségvetésről szóló rendelettel  (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 32/2020. sz. és 9/2021) összhangban a magyarkanizsai polgármester

meghirdeti az alábbi

II.   N Y Í L T   P Á L Y Á Z A T O T

MŰVELŐDÉSI PROJEKTEK 2021. ÉVI TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁRA

 

A magyarkanizsai községi költségvetésből 900.000,00 dinár összegű támogatást szánnak a művelődési szervezetek programjainak és projektjeinek finanszírozására a 2021. évi II. nyílt pályázat keretében.

Előnyt  élveznek  azok  a  pályázók,  akik  nagyobb  létszámú  rendezvények  megtartására  vonatkozó projektumokat nyújtanak be.

A nyílt pályázat az alábbi ágazatok művelődési projektjeire terjed ki:

1)            irodalom (alkotótevékenység, műfordítás);

2)            zene (alkotótevékenység, előállítás, előadás);

3)            képző-, ipar-, vizuális művészet, formatervezés és építőművészet;

4)            színművészet (színjátszás, előállítás, előadás);

5)            művészi tánc – klasszikus balett, néptánc, moderntánc (alkotótevékenység, előállítás, előadás);

6)            filmművészet és más audiovizuális alkotótevékenység;

7)            filmművészethez és más audiovizuális alkotótevékenységhez kötődő rendezvények;

8)            digitális és multimediális alkotótevékenység;

9)            egyéb művelődési program és tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcaművészet stb.) kivitelezése.

Pályázni jogosultak:

– Magyarkanizsa község területén székhellyel rendelkező művelődési intézmények, kivételt képeznek azok a művelődési intézmények melyek alapítója Magyarkanizsa község,

– Magyarkanizsa község területén művelődési területre bejegyzett művelődési és más egyesületek,

– magánszemélyek (művészek, szakmunkatársak, azaz művelődési szakértők, akiknek státusát a törvénynek megfelelően határozták meg), akik projektjeiket Magyarkanizsa községben bejegyzett intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel együttműködve valósítják meg

– valamint művelődés területen tevékenykedő más alanyok, kiknek Magyarkanizsa község területén van a székhelye, illetve tartózkodási helye.

A projekt lebonyolításának határideje 2022. 02. 28.

A pályázati jelentkezések átadásának határideje: a pályázatról szóló értesítésnek a Magyar Szó napilapban való megjelentetésétől számított 30 napon belül.

A nyílt pályázat eredményeit a magyarkanizsai önkormányzat a világhálós honlapján (www.kanjiza.rs) legkésőbb a pályázat lejártát követő 60. napon teszi közzé.

Hiánytalan a jelentkezés, ha tartalmazza:

1)            a szabályosan kitöltött és hitelesített jelentkezési adatlapot;

2)            a projekt részletes ismertetését;

3)            a projekt részletesen kidolgozott költségvetését;

4)            a pályázó, illetve a projektet megvalósító szakmai, illetve művészi teljesítményének adatait;

5)            valamint a pályázat szövegében nevesített többi okmányt.

További felvilágosítás a 024/876 166-os telefonon, lokál 237. kapható. Kapcsolattartó: Vörös Turu Anita.

 

Fejsztámer Róbert

magyarkanizsai polgármesterA pályázat teljes szövege

Adatlap

Jelentés

Rendelet a 2021. évi Magyarkanizsa község költségvetéséből támogatandó/résztámogatandó II. nyílt pályázatra benyújtott művelődési projektumok kiválasztásáról

A művelődési pályázatok kiválasztásával megbízott bizottság kinevezése