Gyászülés Körmöci Károly egykori polgármester emlékére

2021.09.23.

Körmöci Károly 1947-ben született Magyarkanizsán. Középiskolai tanulmányait Törökkanizsán végezte, majd a szabadkai Közgazdasági Főiskolán szerzett diplomát. Volt községi képviselő, a községi végrehajtó tanács tagja, majd alelnöke. 1996 és 2000 között a végrehajtó bizottság elnöki posztját töltötte be, ezt követően 3 évig köztársasági parlamenti képviselő volt. 2004-ben a községi elnököt közvetlen szavazással választották a polgárok, Körmöci Károly ekkor a Vajdasági Reformisták polgármester jelöltje volt. A második fordulóban átütő sikert ért el és magyarkanizsai lakosként, tapasztalt közgazdászként négy évig irányította Magyarkanizsa községet. 

Nevéhez fűződik a 2005-ben felavatott új könyvtárépület, az általános iskola központi épületének impozáns tornaterme, de ebben az évben rakták le a Nagy József Regionális Kreatív Műhely alapkövét is. Oromon, Oromhegyesen és Adorjánon is avattak utakat. Oromhegyesen a faluház, Tóthfaluban az iskola, Magyarkanizsán a Cnesa épülete is ennek az időszaknak a gyümölcse. Stratégiai ágazatként tekintett a mezőgazdaságra, turizmusra, kisiparra, támogatta a vállalkozásfejlesztést. 

Körmöci Károly aktív volt a község sportéletében, egy időben a Potisje Kézilabda Klub elnöki posztját is ellátta, 2015 óta pedig a nyugdíjasok községi egyesületének volt az elnöke. 

2016 és 2020 között a községi képviselő testület tagja volt. Sokrétű pályafutása kapcsán így fogalmazta meg hitvallását: “Bárhol dolgoztam, mindig az vezérelt, hogy a vállat munkafeladatot a legjobb tudásom szerint és a lehetőségekhez képest maximálisan teljesítsem. Ugyanakkor mindig fontos volt a számomra, hogy a feladatot ne pusztán úgy oldjam meg, ahogy én látom jónak, hanem úgy, hogy közmegelégedést váltson ki.” 

Körmöci Károly Magyarkanizsa nyilvános elismerését, a köszönőoklevelet is megkapta 2020-ban szakmai tudásáért, hozzáállásáért és a köz érdekében kifejtett több évtizedes tevékenységéért, hangzott el a többi közt a gyászülésen felolvasott nekrológban. 

A gyászülésen elsőként Fejsztámer Róbert jelenlegi polgármester emlékezett egykori elődjére: 

- Ismeretségünk 2005-re nyúlik vissza, akkor lett létrehozva a fejlesztési központ itt, Magyarkanizsán, s az a nyitottság, rugalmasság és fejlődni vágyás, ami benne volt, mint politikusban, az a mai napig irigylésre méltó. Igaz, hogy rövid volt a közös oldalon való politizálásunk, de utána hosszútávú volt az együttműködésünk, hisz a turisztikai klaszter vezetőjeként, majd a nyugdíjasszervezet elnökeként mindig megmaradt az a korrekt emberi viszony, amire építeni lehetett az együttműködést, a támogatáspolitikát, a közösségért való cselekvést - emelte ki Fejsztámer Róbert. 

Bálint István, a községi nyugdíjasegyesület elnöke elmondta, Körmöci Károly mindig nagy szorgalommal, aggodalommal és odaadással lépett fel a nyugdíjasok érdekében, s hiányát sokáig meg fogja érezni a szervezet. 

Pósa Károly Budapesten élő magyarkanizsai képzőművész hangüzenetben búcsúzott el az egykori polgármestertől. 

- Soha nem voltunk közös nevezőn. Őt a sorsa másfelé hajtotta. Másban hit, mást csinált, más utakat keresett. Jó polgármester volt, rossz időkben. Mégsem a politikust láttam benne, hanem a karaktert. Értő, bogár szeme a bozontos szemöldöke alatt átvizsgálta a világot. Rázta a kisujjából a politikai huncutságokat. Zsigereiben vitte az egész vidéket. Humora volt, másokkal ellentétben az ízlése sem ficamodott ki soha. Arcáról lerítt az örök mozgalmár, a jó értelemben vett tenni akarás vágya. Következetes maradt és szerény. Tudom, ismertem. És hogy ismerhettem, megköszönöm az Égnek, ahová most ment. Isten barátsága, az égiek kegyelme legyen veled Polgármester úr! - fogalmazott Pósa Károly. 

Körmöci Károly temetésére holnap, szeptember 24-én, 11 órakor kerül sor a magyarkanizsai Nagytemetőben. 


Bővebben: 


Gyászülést tartottak Körmöci Károly egykori magyarkanizsai polgármester emlékére

Körmöci Károlyra emlékeztek
Fotó: Puskás Károly