Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2021/19

2021.10.19.
  

TARTALOM:

 • RENDELET AZ ÉPÍTKEZÉSEK ÉS BONTÁSOK SORÁN KELETKEZŐ INERT ÉS VESZÉLYTELEN HULLADÉKOK ELHELYEZÉSÉRŐL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN  123
 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRI CÍMÉNEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL   124
 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2021. ÉVI NYILVÁNOS ELISMERÉSEINEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL        125
 • RENDELET DAN REISINGER EMLÉKTÁBLÁJÁNAK KIHELYEZÉSÉRŐL MAGYARKANIZSÁN      126
 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ AZ 5574. SZ. TULAJDONI LAPON BEJEGYZETT MAGYARKANIZSA KAT. KÖZSÉG 1803/47 HR. SZ. TELKEN LEVŐ INGATLAN NYÍLT ÁRVERÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁT CÉLZÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL VALÓ ELIDEGENÍTÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL  127
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KATASZTERI KÖZSÉG 5814 SZÁMÚ TULAJDONI LAPJÁN FÖLVETT, 10663/2 HR. SZ. INGATLANNAK MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ NYÍLT ÁRVERÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL        128
 • RENDELET A KISPIAC KATASZTERI KÖZSÉG 402. SZ. TULAJDONI LAPJÁN FÖLVETT, MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ INGATLAN HASZNÁLATI JOGÁNAK KISPIAC HELYI KÖZÖSSÉGRE VALÓ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL                130
 • RENDELET AZ OROM KATASZTERI KÖZSÉG 274. SZ. TULAJDONI LAPJÁN FÖLVETT, MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ INGATLANOK HASZNÁLATI JOGÁNAK OROM HELYI ÖZÖSSÉGRE VALÓ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL                131
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN KONCESSZIÓS ELEMEKKEL FOLYÓ VÁROSI ÉS VÁROSKÖRNYÉKI MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGÉNEK  ELLÁTÁSÁVAL ÉS AZ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR IRÁNYÍTÁSÁVAL VALÓ MEGBÍZÁSRA IRÁNYULÓ KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA PARTNERSÉGI PROJEKTUM JAVASLATÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL           133
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN KONCESSZIÓS ELEMEKKEL FOLYÓ VÁROSI ÉS VÁROSKÖRNYÉKI MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLÁTÁSÁVAL ÉS AZ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR IRÁNYÍTÁSÁVAL VALÓ MEGBÍZÁS KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA PROJEKTUMÁRA VONATKOZÓ AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉRE IRÁNYULÓ NYÍLT FÖLHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉRŐL      134
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN KONCESSZIÓS ELEMEKKEL FOLYÓ VÁROSI ÉS VÁROSKÖRNYÉKI MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLÁTÁSÁVAL ÉS AZ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR IRÁNYÍTÁSÁVAL VALÓ MEGBÍZÁSRÓL SZÓLÓ NYILVÁNOS SZERZŐDÉS VÉGLEGES TERVEZETÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         135
 • RENDELET A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI NYERESÉGÉNEK ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL             135
 • RENDELET A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG VESZTESÉGEINEK FEDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL           136
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT NYERESÉGÉNEK ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL        136
 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2021–2027. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVE KIDOLGOZÁSI ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL        137
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2021. JANUÁR–JÚNIUSI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL            137
 • HATÁROZAT A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2022. ÉVI MUNKAP JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   138
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY 2022. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   138
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR 2022. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   139
 • HATÁROZAT  A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 2022. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL       139
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA  2020/2021. TANÉVBEN FOLYTATOTT MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉVES JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL          140
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 2021/2022. TANÉVRE SZÓLÓ ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         140
 • HATÁROZAT A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN A 2020/2021. MŰKÖDÉSI ÉVBEN FOLYTATOTT MUNKÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL             141
 • HATÁROZAT A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 2021/2022. MŰKÖDÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   141
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY NEVELŐCSOPORTJAIBAN ENGEDÉLYEZETT NAGYOBB, ILLETVE KISEBB GYERMEKLÉTSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL    142
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL    143
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL        144
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2020.  ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL          144
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA 2. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         145
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT  2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL    145
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA I. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    146
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI SZOCIÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL          146
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI SZOCIÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL             147
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL            148
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL               149
 • HATÁROZAT MAGYARKANIZSA KÖZSÉG HELYI SZÜLŐI TANÁCSÁNAK TAGJAI ÉS AZOK HELYETTESEINEK KINEVEZÉSÉRŐL A 2021/2022. MUNKAÉVRE VONATKOZÓAN      150
 • HATÁROZAT A HORGOSI KÁRÁSZ KAROLINA ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKE KÉT TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL               152
 • HATÁROZAT AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKE EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL               153
 • HATÁROZAT AZ INGATLANOK ÉS JOGOK FORGALMI ÉRTÉKÉT FÖLBECSÜLŐ ÉS MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL              154
 • HATÁROZAT GAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSÜGYI TANÁCS EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL    155
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG EREDETI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK FELÜGYELŐSÉGI ELLENŐRZÉSÉT EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL         155
 • HATÁROZAT A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL 156
 • VÉGZÉS (a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról szóló községi tanácsi jelentés jóváhagyásáról)              157
 • JELENTÉS A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZVÁLLALATOK ÜZLETVITELI  PROGRAMJÁBAN A 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL 2021. JÚNIUS 30-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT  ÉS TELJESÜLT TEVÉKENYSÉGEK EGYBEHANGOLTSÁGÁNAK FOKÁRÓL      158

Letöltés:Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2021/19

Rendelet a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről