A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XI. ülése

2021.11.18.
  

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XI. ülése

2021. november 25-én (csütörtök) 10.00 órakor tartja XI. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

Meghívó

Napirend: 

A 10.  ülés és 4. rendkívüli képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

1. Rendeletjavaslat magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának megszűnéséről (SARNYAI CSABA) (13. old.)

2. Rendeletjavaslat magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának megerősítéséről (KALMÁR ESZTER) (16. old.)

3. Rendeletjavaslat magyarkanizsai önkormányzat köztulajdonba történő ingatlanok közvetlen megállapodással történő cseréjéről (20. old.)

4. Rendeletjavaslat az 5814. számú ingatlanlapon Magyarkanizsa kat. községben 10663/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítéséről (23. old.)

5. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község köztulajdonából az ingatlan egy részének elidegenítésére irányuló eljárás megindításáról, az írásbeli ajánlatgyűjtési eljárás lefolytatásáról szóló nyilvános hirdetmény közzétételével (30. old.) 

6. Rendeletjavaslat a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2022. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról (34. old.)

7. Rendeletjavaslat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (39. old.)

8. Rendeletjavasla a tisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (42. old.)

9. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község szociális védelmi szolgáltatásokról és anyagi támogatásról szóló rendelet módosításáról (45. old.)

10. Rendeletjavaslat az Adorján Helyi Közösség területén a 2022. január 01. és 2031. december 31. közötti időszakban fizetendő önkéntes járulék bevezetéséről szóló rendelet javaslatáról való lakossági véleménynyilvánítást szolgáló népszavazás kiírásáról (48. old.)

11. Rendeletavaslat Adorján Helyi Közösség területén a 2022. január 1. és 2031. december 31. közötti időszakban fizetendő önkéntes járulék bevezetéséről (54. old.)

12. Határozati javaslat az Adorján Helyi Közösség területén 2022. január 1. és 2031. december 31. közötti időszakban fizetendő önkéntes járulék bevezetéséről szóló rendeletről tartandó népszavazást lebonyolító bizottság megalakításáról (58. old.)

13. Rendeletjavaslat a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről (60. old.)

14. Rendeletjavaslat a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről (MELLÉKLET)

15. Határozati javaslat a magyarkanizsai községi költségvetés 2021. január–szeptemberi tel-jesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (61. old.) (MELLÉKLET)

16. Határozati javaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzletviteli programja második módosításának jóváhagyásáról (63. old.) (MELLÉKLET)

17. Határozati javaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzletviteli különprogramja első módosításának jóváhagyásáról (66. old.) (MELLÉKLET)

18. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2019. évi üzletviteli programja második módosításának jóváhagyásáról (68. old.)

19. Határozati javaslat a horgosi  POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. Gazdasági Társaság részéről a Magyarkanizsa község területén levő önkormányzati, osz-tályba nem sorolt utakon a 2021/2022. évi idényben végzett téli karbantartás szolgáltatási díjáról szóló döntés jóváhagyásáról (78. old.)

20. Határozati javaslat a magyarkanizsai “Cnesa” Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatói kinevezésére irányuló nyílt pályázat kiírására és lebonyolítására vonatkozó előzetes jóvéhagyásról (86. old.)

21. Határozati javaslat a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 

igazgatójának fölmentéséről (91. old.)

22. Határozati javaslat a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 

igazgatójának kinevezéséről (92. old.)

23. Képviselői kérdések