Az egységes választói névjegyzékben szereplő személyes adatok ellenőrzése

2021.12.02.
   

Аz egységes választói névjegyzékről szóló törvény (A SZK Hivatalos Lapja, 104/2009. és 99/2011. sz.) 14. szakasza, az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására vonatkozó utasítás 10. szakasza (Az SZK Hivatalos Lapja, 15/2012. sz.), valamint a Szerb Köztársaság Képviselőháza elnökének a 2022. január 16-ára a szerbiai alkotmány módosításáról szóló népszavazás kiírásáról szóló döntése alapján a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal  közigazgatási és közösügyi főosztályának vezetője

É R T E S Í T I 

Magyarkanizsa község lakosságát, hogy BETEKINTÉST nyerhetnek az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa község területén élő állampolgárokra vonatkozó részébe személyes adataik ellenőrzése céljából. A választói névjegyzékbe való betekintést a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1. sz. – Ügyfélfogadó központ – 1. sz. tolóablak) lehet megejteni, minden munkanapon 8 és 15 óra között.

Állandó tartózkodási hellyel rendelkező személyek, valamint a belsőleg széttelepített személyek, akik bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek Magyarkanizsa község területén a választói névjegyzékben szereplő adataik ellenőrzése céljából betekinthetnek a Magyarkanizsa község területére vonatkozó egységes választói névjegyzékbe.

Az állampolgárok:

a) kérhetik a Magyarkanizsai Községi Hivataltól, a választói névjegyzék lezárásáig a választói névjegyzékben szereplő adataik módosítását;
b) legkésőbb öt nappal az egységes választói névjegyzék lezárása előtt a községi közigazgatási hivatalnak benyújthatják arra vonatkozó kérelmüket, hogy Az egységes választói névjegyzékbe beírják, hogy az előttünk álló népszavazáson a belföldön levő tartózkodási helyükön fognak szavazni.

Az állampolgárok az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa község területére vonatkozó részébe betekintést nyerhetnek, ellenőrizhetik az adatok helyességét a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban a választói névjegyzék vezetésére szolgáló számítástechnikai eszközökön keresztül az egységes törzsszámuk beírásával.

A választói névjegyzékbe való betekintés elektronikus úton is megtehető az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos internetes oldalán:

http://upit.birackispisak.gov.rs/  - az egységes személyi törzsszám beírásával.

Az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa község területére vonatkozó részében történő módosításra irányuló kérelmet a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közigazgatási és közösügyi főosztályának kell benyújtani a választói névjegyzék lezárásának napjáig, illetve a népszavazás megtartása előtt 15 nappal. A választói névjegyzék lezárása után, valamint a népszavazás napja előtti 72 óráig minden módosítást az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium jogosult megtenni.

A választói névjegyzék lezárása után, valamint a népszavazás napja előtti 72 óráig a választói névjegyzékben történő minden módosítási kérelmet közvetlenül a minisztériumnak kell benyújtani, illetve a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közigazgatási és közösügyi főosztályának, aki a kérvényt haladéktalanul elektronikus úton továbbítja a minisztériumhoz.

A szavazók kérvényt nyújthatnak be, hogy alkotmánymódosítás megerősítésére 2022. január 16-ára kiírt népszavazáson a belföldi tartózkodási helyükön szavazhassanak (választott szavazóhely).

A népszavazás kiírásától, a választói névjegyzék lezárása előtti 5 napig a választói névjegyzékbe be kell jegyezni, hogy a választó a belföldi tartózkodási helye szerint kíván szavazni, amennyiben a szavazó az adott határidőn belül nem nyújt be kérvény a tartózkodási helye szerinti választói névjegyzékbe való beírására, úgy csupán az állandó lakhelye szerint vehet részt a szavazásban.

A közigazgatási és közösügyi főosztály vezetője   
Kasza Attila okl. jogász  Értesítés