A nevek nemzeti kisebbség nyelvén történő beírásához való jog

2022.01.21.
 

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Közigazgatási és közösügyi főosztálya értesíti a polgárokat, hogy az Anyakönyvekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/2009, 145/2014 és 47/2018. sz.) 17. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a gyermek, szülő, házastárs, ill. elhunyt személyneve az anyakönyvekbe szerb nyelven, cirill betűvel kerül beírásra, míg a nemzeti kisebbséghez tartozóknak jogukban áll kérni a személynév beírását a nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódjával, ami nem zárja ki a személynév beírását párhuzamosan szerb nyelven is, cirill írásmóddal.


Kasza Attila
a Közigazgatási és közösügyi főosztály vezetője