A vagyonadó első részlete és az adóköteles személyek egyéb kötelezettségei

2022.02.07.
  

Értesítjük Magyarkanizsa község polgárait, hogy a 2022-es évre vonatkozó vagyonadó első részletének befizetési határideje 2022. február 15-én jár le. A befizetés a 2021-es év végén kiküldött szerb nyelvű végzés szerint történik.   

A fizetési kód (šifra plaćanja) 153, ha készpénzzel történik a befizetés. Ha az e-Bank rendszeren keresztül törlesztik a részletet, akkor a fizetési kód 253.  

A 2021-es szerb nyelvű vagyonadói végzésen megtalálhatóak a negyedévekre lebontott fizetendő összegek, illetve a számla száma, amire utalni kell, illetve az adóköteles személy hivatkozási száma (poziv na broj). 

A polgárok befizethetik az összeget a posta vagy bankok tolóablakainál, illetve a Kincstári Igazgatóság fiókjában (Trezor) azon befizetési mintát követve, amit a végzéssel együtt kaptak meg. A mintára csupán a befizetendő összeget kell ráírni.  

 

2020. január 1-étől az ingatlan vásárlásának, eladásának, öröklésének, illetve ajándékozásának az átíratási eljárását és az adó meghatározását leegyszerűsítették. Ennek értelmében az ügyintézés akár egy nap alatt és egy helyen is elvégezhető a közjegyzőnél az elektronikus rendszeren (e-Šalter) keresztül. Ez azt jelenti, hogy a polgároknak nem kell adóbevallást tenniük az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor, elegendő, hogy a közjegyzőnél kitöltenek egy nyilatkozatot, s így teszik elérhetővé azon szükséges adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek az adó összegének megállapításához. 

Azon polgárok, akik az ingatlan tulajdonjogát 2020. január 1-e előtt szerezték meg, kötelesek adóbevallást tenni az ingatlanról, ha azt még nem tették meg. Nagyszámú polgár nem tett adóbevallást, akik még 2020. január 1-e előtt szereztek tulajdonjogot valamilyen ingatlanban, ezért az adóhatóság kirendeltsége fokozott ellenőrzést végez.  Ha megállapításra kerül, hogy az adóköteles személy nem tett adóbevallást, illetve, ha a kataszteri adatok nem egyeznek meg az adóhatóság hivatali nyilvántartásával, akkor az ügyfél idézést kap. Ha egyéb elfoglaltsága miatt az ügyfél nem tud az idézésnek eleget tenni, akkor erről értesítenie kell az adóigazgatási főosztályt. Ha a polgár nem jelenik meg az idézésre, s erről nem is értesíti a hatóságot, akkor adókihágást követ el az Adóeljárási és adóadminisztrációs törvény 180. cikkének 1. bekezdése és 17. pontja szerint.  

Az előzőleg felsoroltak alapján kérjük azon adóköteles személyeket, akik az ingatlanjaik tulajdonjogát 2020. január 1-e előtt szerezték meg, s az adóvégzések még nem a nevükre érkeznek, vagy azokban valamilyen hiba van, hogy forduljanak a Helyi adóigazgatási főosztályhoz. 

Értesítjük továbbá a polgárokat, hogy az Adóeljárási és adóadminisztrációs törvény 22-es cikkelye szerint az elhunytak kötelezettségeit az örökösök törlesztik a megöröklött tulajdonrész arányában akkor, amikor az örökséget elfogadják. Kérjük őket, hogy törlesszék az elhunyt hozzátartozóik adósságait.  

Értesítjük a jogi személyeket, hogy a község hivatalos honlapján, a következő linken elérhető a Határozat az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagáráról Magyarkanizsa községben a 2022-es évre: 

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?mnu=4&art=4-8-1-sr.html 

( www.kanjiza.rs , vízszintes menü: Közigazgatás, függőleges menü: Helyi adóigazgatási főosztály, cím: Döntések a vagyonadó meghatározásáról)  

Helyi adóigazgatási főosztály