Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására

2022.02.08.
  

Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 44. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/2007, 83/20., 101/16. és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakaszának (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg),  a főiskolai hallgatók útiköltség-támogatásáról szóló rendelet (A VAT Hivatalos Lapja, 1/2013 és 5/2017. sz.) és a Vajdaság Autonóm Tartomány 2022. évi költségvetéséből jóváhagyott pénzeszközök alapján meghozott határozattal összhangban, a magyarkanizsai polgármester 2022. február 8-án

 

P Á L Y Á Z A T O T hirdet

EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK ÚTIKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSÁRA

I.

Az útiköltség-támogatás 2022. évben valósul meg.

 

II.

Útiköltség-támogatásra jogosultak azok az egyetemi és főiskolai hallgatók, akik:

1. állandó lakóhellyel rendelkeznek Magyarkanizsa község területén

2. lakóhelyükről naponta utaznak helyközi járaton a felsőoktatási intézménybe

3. költségvetési tandíjmentességet élveznek

4. első ízben iratkoznak be az adott évfolyamra

5. nem részesülnek diákotthoni elhelyezésben

6. nem részesülnek hallgatói ösztöndíjban és hitelben az Oktatási Minisztériumtól, a tartománytól, az Újvidéki Egyetem tehetséges hallgatói részére létesített ösztöndíjalapból, egyéb községi, szervezeti és vállalati alapítványoktól.

 

III.

Az útiköltség-támogatás jogosultság elismeréséhez a hallgatónak az alábbiakat kell benyújtania:

1. jogosultság elismerése iránti kérelmet – kitöltött formanyomtatványt

2. igazolást, hogy az évfolyamra első ízben iratkozott, és hogy tandíjmentességet élvez

3. a havi bérlet fénymásolatát, illetve 4 eredeti menetjegyet (január-február)

4. gazdasági társaság, illetve jogi személy arra vonatkozó igazolását, hogy a tanuló szülője vagy gyámja révén nem érvényesít útiköltség-térítési, ösztöndíj- vagy hiteljogosultságot

5. a hallgató személyi igazolványának fénymásolatát

6. nyilatkozat arról, hogy nem részesül hallgatói ösztöndíjban és hitelben

7. dinárra szóló bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

 

IV.

A fenti jogosultság megszerzésére a hallgatóknak a kérvényt a felsorolt okmányokkal 2022. február 18-áig kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó Központjában (2. számú szoba), Magyarkanizsa, Fő tér 1. További tájékoztatás a fönti címen, vagy а 10. sz. irodában ill. a  024/4 875–166-os telefon 208-es mellékén kapható.

Az elkésett és hiányos pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja.

 

V.

A pályázat 2022. február 8–tól 2022. február 18–áig tart.

 

Fejsztámer Róbert

magyarkanizsai  polgármester

 

Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására

A felsőoktatási hallgatók 2022. tanévi útiköltség-támogatási pályázatának jelentkezési formanyomtatványa