Társadalmi vita a költségvetés módosítása és a középtávú terv kapcsán

2023.04.25.
  

A helyi önkormányzatról szóló törvény 11. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16.  – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 116. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz.) és a társadalmi vitáról szóló rendelet 27. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja,  9/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 2023. április 25-én tartott 97. ülésén a lakossághoz, egyesületekhez, a szakmai és egyéb közvéleményhez

 

NYÍLT FÖLHÍVÁST
intéz a 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módostásáról és kiegészítéséről szóló rendelet tervezetének és Magyarkanizsa község 2023–2025. időszakra vonatkozó középtávú terve tervezetének társadalmi vitájában való részvételre.

A társadalmi vita 2023. április 25-étől május 10-áig tart.

 

A 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módostásáról és kiegészítéséről szóló rendelet tervezetéről tájékoztatást nyújtani illetékes szerv a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi és költségvetési főosztálya, kapcsolattartó: Pakai Tamás, Magyarkanizsa község 2023–2025. időszakra vonatkozó középtávú terve tervezetéről tájékoztatást nyújtani illetékes szerv a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési főosztálya, kapcsolattartó: Jenei Ervin.


Észrevételek, javaslatok és vélemények írásban 2023. május 10-én 8.00 óráig küldhetők a Magyarkanizsa község, Pénzügyi és költségvetési főosztály / Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési főosztály, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre vagy elektronikus levélben a ptamas@kanjiza.rs / jervin@kanjiza.rs villámpostacímre.


Fölhívjuk az érdeklődő polgárokat, a polgári egyesületek képviselőit, a lakossági köztájékoztatási szervezetek képviselőit, hogy vegyenek részt a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal épületének nagytermében 2023. május 10-én 9.00 órai kezdettel tartandó összegzőülésen.


Fejsztámer Róbert,
a Községi Tanács elnöke

 Nyílt fölhívás a 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módostásáról és kiegészítéséről szóló rendelet tervezetének és Magyarkanizsa község 2023–2025. időszakra vonatkozó középtávú terve tervezetének társadalmi vitájában való részv

A 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet tervezetének és Magyarkanizsa község 2023–2025. időszakra vonatkozó középtávú terve tervezetéről folytatandó társadalmi vita programja

A 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet tervezete

Magyarkanizsa község 2023–2025. időszakra vonatkozó középtávú tervének tervezete

Társadalmi vitáról beszámolót