Nyilvános felhívások a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére

2023.05.03.
  

A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap a 2023. évi programja alapján több nyilvános felhívást tesz közzé a községi bejegyzett gazdák és a mezőgazdasági középiskola tevékenységeinek támogatására. A pályázati felhívások a 2023. évi magyarkanizsai községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika véghezvitelének támogatási programjával összhangban íródnak ki, amelyet a Magyarkanizsai Község Tanácsa hozott meg a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium előzetes jóváhagyásával:


1. SZARVASMARHÁK MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉSÉSÉNEK ANYAGI TÁMOGATÁSA
FELTÉTEL: regisztrált mezőgazdasági gazdaság.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: a szaporítóanyag és szemezés költségének 100%-a. Minimálisan igényelhető összeg 2.000,00 dinár, illetve legföljebb 16.000,00 dinár ítélhető oda felhasználóként. Egy anyaállat után legfeljebb kétszer lehet igényelni a kifizetett költségeket.
További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.
Nyílt fölhívás
Jelentkezési lap

 

2. KAMATTÁMOGATÁS
FELTÉTEL: a 2023.november 15-ig felvett rövid lejáratú mezőgazdasági hitelre vonatkozóan.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: a kamat 100%-ának visszatérítése, egy pályázónak legkevesebb 5.000,00 dinár, illetve legföljebb 50.000,00 dinár ítélhető oda felhasználónként.
További felvilágosítás a 024/874-236-os telefonszámon a 243-as melléken, vagy a községi falugazdászoktól kapható a 17-еs irodában.
Nyílt fölhívás
Jelentkezési lap

 

3. MINŐSÉGI TENYÉSZÁLLATOK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
FELTÉTEL: tej és - húshasznú szarvasmarha, juh, kecske vagy sertés tenyésztésével foglalkozó bejegyzett gazdaságok.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 60%, hasas üszőnkként 100.000,00 dinár és legfeljebb 3 egyed, minőségi apaállatonként (bikánkként) 100.000,00 dinár és legfeljebb 2 egyed, süldőkként 40.000,00 dinár és legfeljebb 5 egyed, minőségi apaállatonként (kanonként) 40.000,00 dinár és legfeljebb 2 egyed illetve 30.000,00 dinár tenyész-kosonként, valamint tenyész-bakonként és legfeljebb 3 egyed, mégpedig 50 juhot vagy kecskét számláló állomány tulajdonosa legfeljebb 1 tenyészkosra illetve bakra, 51 és 150 juhot vagy kecskét számláló állomány esetén 2 tenyészkosra vagy bakra, 150 feletti juhot vagy kecskét számláló állomány esetén legfeljebb 3 tenyészkosra vagy bakra kaphat támogatást, illetve minőségi anyajuhonként vagy anyakecskénként 30.000,00 dinár és legfeljebb 10 egyed.
További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.
Nyílt fölhívás
Jelentkezési lap
Nyilatkozat
Аdásvételi szerződések tenyészállat megvásárlására

 

4. ÖNTÖZÉSRE SZOLGÁLÓ GÉPEK, ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK   BEFEKTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA KÚTFÚRÁS, TIFON, ESŐSZÁRNY VÁSÁRLÁS KIVÉTELÉVEL
FELTÉTEL: gyümölcs, szőlő, zöldség, illetve gomba és virág, gabonafélék, ipari-, gyógy- és fűszernövények stb. termesztésével foglalkozó, bejegyzett gazdaságok.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 60%, a minimálisan igényelhető összeg 40.000,00 dinár, míg a maximális 400.000,00 dinár, pályázónkként.
További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.
Nyílt fölhívás
Jelentkezési lap
Nyilatkozat

 

5. A BIOTERMESZTÉS TÁMOGATÁSA
FELTÉTEL: organikus termesztéssel regisztrált gazdaságok.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: az organikus termesztésről szóló tanúsítvány (tanúsításra és ellenőrzésre kiterjedő) költségeinek támogatására jogosult 100%-ban, de jelentkezőnkként legkevesebb 15.000,00 dinár, legfeljebb 200.000,00 dinár értékben.
További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.
Nyílt fölhívás
Jelentkezési lap
Nyilatkozat

 

6. MEZEI UTAK KARBANTARTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
FELTÉTEL: bejegyzett gazda, illetve mezőgazdasági termelők csoportjának vezetője.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: A támogatás a befektetett munkaórák száma alapján a felhasznált üzemanyag 100%-os értékére terjedhet ki, pályázónként legkevesebb 10.000,00 dinár illetve legfeljebb 60.000,00 dinár lehet.
További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszámon a  243-as mellékén kapható.
Nyílt fölhívás
Jelentkezési lap
Меlléklet 1: A mezőőr jegyzőkönyve-jelenléti lista

 

7. ELHULLOTT JÓSZÁG ELSZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
FELTÉTEL: a tetemek elszállítási költségének kifizetéséről szóló igazolás 2022.11.16.-tól és 2023.11.15.-ig időszakban a szolgáltató részéről kiállított számlák alapján minden községi bejegyzett állattenyésztő.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: az elhullott állattetemek elszállítási költségeinek 100%-os visszatérítése. A költségtérítés igénylőnkként összesen egy évben legkevesebb 7.000,00 dinár és legfeljebb 40.000,00 dinár lehet. Ugyanaz a kérelmező a támogatásra 2023 év folyamán többször is nyújthat be kérelmet.
További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.
Nyílt fölhívás
Jelentkezési lap

 

8. MÉHÉSZETEKBEN HASZNÁLT GYÓGYSZEREK TÁMOGATÁSA
FELTÉTEL: méhészettel regisztrált gazdaság.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: a méhészetekben használt gyógyszerek beszerzésének költségtérítésére 100%-ban, de jelentkezőnkként legkevesebb 2.000,00 dinár, legfeljebb 15.000,00 dinár értékben.
További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.
Nyílt fölhívás
Jelentkezési lap
Nyilatkozat

 

Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap
eszközeit odaítélő bizottság