Rendőri alapképzés

2023.07.27.
 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett új hallgatók felvételére a Rendőri Alapképzési Központba.
A Belügyminisztérium összesen 1100 gyakornokot vesz fel a karlócai Rendőri Alapképzési Központba az egyenruhás rendőrtiszt munkahelyi feladatainak ellátására vonatkozó szakmai képzésre. Ebből 550 rendőrtiszti hely, 300 a közlekedési baleseti rendőröknek van szánva, míg határrendésznek 250 főt vesznek fel.
A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén a következő helyek vannak:
- 14 gyakornok rendőri állásra,
- 5 fő gyakornok közlekedési baleseti rendőri munkakör betöltésére és
- 8 gyakornok határrendészi posztra.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A versenyen való részvételre az a személy jogosult, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
a Szerb Köztársaság állampolgára;
a Szerb Köztársaság területén bejegyzett lakóhellyel rendelkezik, a pályázatra való jelentkezést megelőzően legalább egy évig;
annak a rendőrkapitányságnak a területén van bejelentett lakóhelye, amelyre a pályázatot kiírták;
a verseny lezárásának napjáig legalább 18 és legfeljebb 24 éves;
a pályázat lezárásának időpontjáig nem lehet több 27 évesnél (a Kriminalisztikai és Rendészeti Egyetemen végzett pályázók esetében);
négyéves középfokú végzettséggel vagy a Kriminalisztikai és Rendészeti Egyetem szakmai vagy tudományos alapfokú tanulmányaival rendelkezik;
a rendőrségi törvénynek megfelelően esetében nincs felmerülő biztonsági akadály;
„B” kategóriás gépjármű vezetéséhez érvényes jogosítvánnyal rendelkezik;
a belügyminisztériumi munkaviszony létesítéséhez a munkahelyen felhatalmazott tisztségviselői státuszban megfelel az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági kritériumoknak.
A versenyen való részvétel joga azt is megilleti, aki nem rendelkezik érvényes nemzeti jogosítvánnyal „B” kategóriás gépjármű vezetésére, ha a pályázati dokumentációval együtt igazolást nyújt be arról, hogy megkezdte a „B” kategóriás gépjármű vezetésére vonatkozó képzést. Azzal a kötelezettséggel, hogy legkésőbb 2023.09.29-ig a "B" kategóriás vezetői engedély hiteles fénymásolatát benyújtja a Rendőri Alapképzési Központhoz.
A rendőri alapképzésre jelentkezők kiválasztásának eljárását a belügyminiszter által kijelölt bizottság végzi.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatra a pályázati dokumentációt a hirdetménynek a Politika napilapban való megjelenésétől számított 15 napon belül, a pályázó lakóhelye szerinti rendőrkapitányságra kell benyújtani.
Egy jelölt csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a meghirdetett állások közül melyik szakmai képzésre jelentkezik (rendőr / közlekedési baleseti rendőr / határrendész).

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ
Jelentkezési lap (a nyomtatvány beszerezhető a rendőrségen, vagy letölthető a www.copo.edu.rs internetcímről).
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
Kivonat az egészségügyi nyilvántartásból (a nyomtatvány beszerezhető a rendőrségen vagy a www.copo.edu.rs internetcímen),
Eredeti állampolgársági bizonyítvány (hat hónapnál nem régebbi),
Eredeti születési anyakönyvi kivonat,
Az alapfokú és a felsőbb bíróságok eredeti igazolása arról, hogy a jelölt ellen nem folyik büntetőeljárás (hat hónapnál nem régebbi),
A középfokú végzettségről szóló oklevél hiteles fénymásolata,
a középfokú oktatás mind a négy évfolyamáról szóló bizonyítványok hiteles fénymásolata,
a Kriminalisztikai és Rendészeti Egyetemen végzett szakmai vagy tudományos alaptanulmányok sikeres elvégzésének igazolása (a Kriminalisztikai és Rendészeti Egyetemen végzett vizsgázók számára),
chippel ellátott beszkennelt személyi igazolvány vagy chippel nem rendelkező személyi igazolvány hiteles fénymásolata,
"B" kategóriás jogosítvány hiteles fénymásolata.
A "B" kategóriás gépjármű vezetői képzését megkezdő személynek igazolást kell csatolnia arról, hogy "B" kategóriás gépjárművezetői képzést megkezdte.
Javasoljuk, hogy az eljárás hatékonyabb lebonyolítása érdekében a jelentkező benyújtsa azokat az iratokat, amelyekről a hatóság hatósági nyilvántartást vezet (állampolgársági bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat és bírósági anyakönyvi kivonat).

Megjelent a "Politika" napilapban 2023. július 27-én. A dokumentumok benyújtásának határideje 2023. augusztus 11.

A KÖZPONT CÍME:
Rendőri Alapképzési Központ
Sremska Kamenica, ul. Zeleznička 22.
Telefon: 021/462-033
www.copo.edu.rs
seletija@copo.edu.rs

 

A teljes pályázati kiírás itt olvasható:

https://www.copo.edu.rs/Konkurs_za_upis_1100_polaznika_u_Centar_za_osnovnu_policijsku_obuku-160-1-710?fbclid=IwAR2MNHYMUIlOpLt5GFgRFUJ5ZJ4pjxfJ-IhykB8Y31Pu-rJra_hO0pCK-vU