Társadalmi vita tervezetekről

2023.11.01.
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 11. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16.  – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 116. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz.) és a társadalmi vitáról szóló rendelet 27. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja,  9/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 2023. november 1-én tartott 114. ülésén a lakossághoz, egyesületekhez, a szakmai és egyéb közvéleményhez

 

NYÍLT FÖLHÍVÁST
intéz Маgyarkanizsa község a nemek közötti egyenlőség 2024–2026. időszakra szóló helyi cselekvési tervének tervezete, Rendelettervezet a 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosítása és kiegészítése, és Rendelettervezet a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2024. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapítása
társadalmi vitájában való részvételre

 

A társadalmi vita 2023. november 1-jétől 16-áig tart.
Маgyarkanizsa község a nemek közötti egyenlőség 2024–2026. időszakra szóló helyi cselekvési tervének tervezetéről tájékoztatást nyújtani illetékes szerv a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közigazgatási és közösügyi főosztálya, kapcsolattartó: Samu Marina, 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet tervezetéről tájékoztatást nyújtani illetékes szerv a Pénzügyi és költségvetési főosztálya, kapcsolattartó: Pakai Tamás, a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2024. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról tájékoztatást nyújtani illetékes szerv a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Helyi adóigazgatási főosztálya, kapcsolattartó: Mihályi Natália.
Észrevételek, javaslatok és vélemények írásban 2023. november 16-án 8.00 óráig küldhetők a Magyarkanizsa község, Közigazgatási és közösügyi főosztály / Pénzügyi és költségvetési főosztály / Helyi adóigazgatási főosztály, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre vagy elektronikus levélben a marina@kanjiza.rs / ptamas@kanjiza.rs / natalia@kanjiza.rs villámpostacímre.

 

Fölhívjuk az érdeklődő polgárokat, a polgári egyesületek képviselőit, a lakossági köztájékoztatási szervezetek képviselőit, hogy vegyenek részt Маgyarkanizsa község a nemek közötti egyenlőség 2024–2026. időszakra szóló helyi cselekvési tervének tervezetéről szóló nyilvános ülésein
- 2023. november 6-án
nyilvános ülés a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal épületének nagytermében 10.00 órai kezdettel és Horgoson a Horgos Helyi Közösség épületében 11.30 órai kezdettel
- 2023. november 7-én
nyilvános ülés Martonos Helyi Közösségben 9.00 órai kezdettel, Kispiac Helyi Közösségben 10.30 órai kezdettel, Oromhegyes Helyi Közösségben 12.00 órai kezdettel

 

Fölhívjuk az érdeklődő polgárokat, a polgári egyesületek képviselőit, a lakossági köztájékoztatási szervezetek képviselőit, hogy vegyenek részt a rendelettervezet a 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, és a rendelettervezet a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2024. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal épületének nagytermében 2023. november 16-án 8.30 órai kezdettel tartandó összegzőülésen.


                                                                                                 
Fejsztámer Róbert,
a Községi Tanács elnöke

 Fölhívás

A közvita programja

Magyarkanizsa községnek a nemek közötti egyenlőség helyi cselekvési terve tervezete a 2024–2026. időszakra

Rendelettervezet a 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Rendelettervezet a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2024. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról