Értesítés a katonai nyilvántartásba vételről 2024

2024.01.11.
 

A Honvédelmi törvény 47. szakasza rendelkezése szerint Szerbia Köztársaság állampolgárainak joga és kötelessége, hogy eleget tegyenek a katonai-, munka- és tárgyi kötelezettségeiknek, továbbá, hogy részt vegyenek a polgári védelemben és védelmi képzésben. Az illetékes szervek döntése alapján az állampolgárok más, védelmi szempontból fontos - beosztást is kaphatnak.

A kötelező sorkatonai szolgálat megszűnéséről szóló határozat értelmében a 18. életévüket betöltött személyeknek a katonai nyilvántartásba vétele és a tartalékos állományban való szolgálata továbbra is kötelező.

A Katonai, munka- és tárgyi kötelezettségről szóló törvény 15. szakasza rendelkezése szerint Szerbia Köztársaság Védelmi Minisztériuma felhívja az 2006-ban született férfiakat, hogy tegyenek eleget a katonai nyilvántartásba vétel kötelezettségének.

A nyilvántartásba vétel kötelező az idősebb férfiak számára is (1994 és 2005 között születettek), amennyiben bármilyen okból nem szerepelnek a hadkötelesek nyilvántartásában.

A Magyarkanizsa község területén lakhellyel rendelkezők e kötelezettségüknek a jelen általános felhívás alapján a Védelmi Minisztérium Községi Központjában tehetnek eleget:

Magyarkanizsa, Karađorđe utca 17. sz (a Helyi közösség épülete) - 2024. január 15. és 2024. február 29. közötti időszakban, minden kedden 09.00 és 13.00 óra között.

A nyilvántartásba vételhez az érintetteknek fel kell mutatniuk a személyi igazolványukat, ennek hiányában pedig az állampolgárság bizonyítására érvényes születési anyakönyvi kivonat vagy érvényes állampolgársági bizonylat kell. Külföldön érvényes útiokmánnyal kell a személyazonosságot igazolni.

A külföldön tartózkodó személyek a nyilvántartásba vételhez kötelesek a Szerbia Köztársaság legközelebbi külképviseletén jelentkezni. A nyilvántartásba való vétel elmulasztását a törvény bünteti.
 
A Védelmi Minisztérium Önkormányzati Központja, Nagykikinda