Betekintés a választói névjegyzékbe

2024.04.26.
   

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. szakaszának 1. bekezdése, a 15. és 21. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/09. és 99/11. sz.) és az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására vonatkozó utasítás rendelkezései 9. és 10. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/12., 88/18., 67/20., 40/21., 90/21. és 16/22. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 

 

KÖZSZEMÉLRE BOCSÁTJA AZ EGYSÉGES VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉRE VONATKOZÓ RÉSZÉT

 

Az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa község területére vonatkozó része a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal székhelyén, Magyarkanizsa, Fő tér 1. sz. alatti épületének 2. sz. IRODÁJÁBAN tekinthető meg. 

Az egységes választói névjegyzék egy részébe való betekintést számítástechnikai eszközön keresztül az állampolgárok személyi számának beírásával tehetik meg, acélból, hogy ellenőrizzék szerepelnek-e a választói névjegyzékben illetve, hogy a beírt adatok pontosak-e. 

Az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa községre vonatkozói részének  változtatására vonatkozó kérelmet a Magyarkanizsa község területén állandó lakóhellyel rendelkező, illetve belsőleg széttelepített személyek, kiknek a tartózkodási helye Magyarkanizsa község területén van tehetnek a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, Magyarkanizsa, Fő tér 1. sz. alatti Ügyfélszolgáti irodájában (2 sz. iroda) érvényes személyazonosító okmány felmutatásával legkésőbb a választói névjegyzék lezárásáig, minden munkanapon 7.30-tól 15.00 óráig.

A választói névjegyzékbe vételt a választói névjegyzék lezárását követően, legkésőbb a választás napja előtt 72 órával a közigazgatási ügyekért felelős minisztérium végzi. A választói névjegyzék módosítására irányuló kérelmet közvetlenül az illetékes minisztériumhoz, illetve a Községi Közigazgatási Hivatalhoz lehet benyújtani.

A választási lista kihirdetését követően a választói névjegyzékbe való betekintésre és a változtatásokra vonatkozó kérelemre joga van a választási lista beterjesztőjének, vagy az általa meghatalmazott személynek, ugyanazzal az eljárással, mint az állampolgároknak. A kérvények mellé a meghatalmazást és a szükséges bizonyítékokat is csatolni kell. 

Külön felhívjuk a Magyarkanizsa község területén állandó lakóhellyel rendelkező, 2024. június 2-áig nagykorúvá vált, így választójogot szerző állampolgárok figyelmét, hogy tekintsék meg a választói névjegyzéket, és szükség esetén megfelelő dokumentumok bemutatásával kérjék annak módosítását. 

A választói névjegyzékbe való betekintés eljárása során a választói névjegyzék frissítésével meghatalmazott személy, a Községi Közigazgatási Hivatal műszaki támogatását nyújtó személye és a választási lista listaállítója köteles a személyes adatok védelmét szabályozó törvénnyel összhangban eljárni. 

Az egységes választói névjegyzékbe betekinthetnek elektronikus úton is az Államigazgatási és Hely Önkormányzati Minisztérium www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak hivatalos honlapján, az állampolgár személyi számának ill. a személyi igazolvány számának beírásával.

 

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

Marija Milovanović s.k.  Betekintés az egységes választói névjegyzékbe