Értesítés a szavazási jogról a 2023. július 3-i lakóhely szerint

2024.05.16.
  

2024. május 10-én elfogadták az egységes választói névjegyzékről szóló törvény kiegészítéséről szóló törvényt (Az SZK Hiv. Közlönye, 44/24. sz.), amely 2024. május 11-én lépett hatályba.
Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény kiegészítéséről szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 44/24. sz.) 1. szakaszának 1. bekezdésének rendelkezései előírják, hogy az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 104/09 és 99/11 sz.) 6. szakasza új 2. bekezdéssel bővül, amely a következőképpen szól:
„A jelen szakasz 1. bekezdésében foglaltaktól eltérően, azt a választót, aki szerepel a választói névjegyzékben, de másik önkormányzati egységbe vagy városi községbe jelentette át a lakóhelyét, a lakóhely bejelentésétől számított hat hónap elteltével írják be a választói névjegyzék adott területre vonatkozó részébe.”
Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény kiegészítéséről szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 44/24. sz.) 2. szakasza előírja, hogy azt a választópolgárt, aki szerepel a választói névjegyzékben és 2023. július 3. után lakóhelyet jelentett be másik önkormányzati egység, illetve, városi község területére, ahol 2024. június 2-ára a helyhatósági választások vannak kiírva, a választói névjegyzéknek a 2023. július 3-ai lakóhelye szerinti részébe kell beírni. E szakasz 1.  bekezdésének rendelkezése nem vonatkozik azokra a választópolgárokra, akik a 2024. június 2-ra kitűzött helyhatósági választáson e törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott választási jelölőlistán szerepelnek. 
A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal
Közigazgatási és közösügyi főosztálya