Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására

2014.11.28.
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 44. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja, Magyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány 2014 évi költségvetéséből jóváhogyott pénzeszközök alapján megkötött szerződés 4. szakaszával összhangban, a magyarkanizsai polgármester 2014. november 27-én pályázatot hirdet egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására.

Az útiköltség-támogatás 2014. október-december időszakra jár. A 2014/2015-es tanév végéig (január-június) csak abban az esetben, ha Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési támogatása megvalósul.

Útiköltség-támogatásra jogosultak azok az egyetemi és főiskolai hallgatók, akik:
1.            állandó lakóhellyel rendelkeznek Magyarkanizsa község területén
2.            lakóhelyükről naponta utaznak helyközi járaton a felsőoktatási intézménybe
3.            költségvetési tandíjmentességet élveznek
4.            első ízben iratkoznak be az adott évfolyamra
5.            nem részesülnek diákotthoni elhelyezésben
6.            nem részesülnek hallgatói ösztöndíjban és hitelben az Oktatási Minisztériumtól, a Tartománytól, az Újvidéki Egyetem tehetséges hallgatói részére létesített ösztöndíjalapból, egyéb községi, szervezeti és vállalati alapítványoktól.

A fenti jogosultság megszerzésére a hallgatóknak a kérvényt a szükséges okmányokkal 2014. december 8–ig kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó Központjában (2. számú szoba), Magyarkanizsa, Fő tér 1. További tájékoztatás a fönti címen, vagy 4. sz. irodában, a 024/875–166-os telefon 221-es mellékén kapható.A pályázat teljes szövege

Formanyomtatvány

Igazolás arról, hogy a tanuló nem érvényesít más támogatást