Hiányszakmajegyzék

2015.01.27.
  

A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/14. sz.) alapján a hallgatóiösztöndíj-bizottság 2015. január 19-én tartott ülésén  megállapította az alábbi hiányszakmajegyzéket a 2015/16. tanévben odaítélendő hallgatói ösztöndíjakhoz

A hallgatóiösztöndíj-bizottság a Magyarkanizsa község területén működő gazdasági szereplők és a társadalmi tevékenységek részéről kinyilvánított igények, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai és a magyarkanizsai községi költségvetésből pillanatnyilag ösztöndíjazott szakmák adatai alapján – az önkormányzat által konkrét szakmákra korábban odaítélt ösztöndíjakat is figyelembe véve – a 2015/16. tanévre megállapította a hiányszakmajegyzéket, valamint az ösztöndíjak számát hiányszakmánként.Hiányszakmajegyzék