Nyílt fölhívás a mesterséges megtermékenyítés kapcsán

2015.03.27.
  

A testen kívüli megtermékenyítés költségeinek megtérítéséhez való jogosultság érvényesítéséről szóló rendelet alapján a testen kívüli megtermékenyítéshez való jogosultságot elbíráló bizottság 2015. március 27-én nyílt fölhívást tesz közzé a testen kívüli megtermékenyítés költségeinek megtérítéséhez való jogosultság érvényesítése iránti jelentkezések benyújtására.
A születésszám Magyarkanizsa község területén való növelése érdekében a magyarkanizsai községi költségvetés 2015-ben 250.000,00 dinárt különített el a testen kívüli megterményekenyítés költségeinek megtérítéséhez való jogosultság érvényesítésére.
A testen kívüli megterményekenyítés költégeinek megtérítéséhez való jogosultságot a párok az azon intézményekben nyújtott szolgáltatások után érvényesíthetik, amelyekben a testen kívüli megtermékenyítés programját a Köztársasági Egészségbiztosítási alap támogatja.
A testen kívüli megterményekenyítés költségeinek megtérítéséhez való jogosultságot egy pár az alábbi feltételek teljesítése esetén igényelheti:
1. a pár női tagja a kérelem benyújtásakor nem töltötte be 41. életévét;
2. a szerb köztársaság állampolgárságárai;
3. állandó lakóhelуük a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve Magyarkanizsa község területén van;
4. teljesítik az Egészségügyi Minisztérium testen kívüli megtermékenyítési és népszaporulatot serkentő köztársasági szakbizottsága (a továbbiakban: testen kívüli megtermékenyítési bizottság) által előírt egészségügyi követelményeket;
5. a pár két megelőző kísérlet során a testen kívüli megtermékenyítési bizottság döntése alapján részese volt testen kívüli megtermékenyítési eljárásnak.
A jogosultság érvényesítésére a kérelmezőknek az М–VТО formanyomtatványon benyújtott kérelemhez csatolniuk kell az alábbi okmányokat:
1. a pár női tagjának születési anyakönyvi kivonatát;
2. a pár tagjainak szerb köztársaságbeli állampolgárságáról szóló hatósági bizonyítványt;
3. a pár állandó lakóhelуéről kiállított hatósági bizonyítványt;
4. az Egészségügyi Minisztérium testen kívüli megtermékenyítési és népszaporulatot serkentő köztársasági szakbizottsága által előírt egészségügyi követelmények teljesítését igazoló orvosi leletek fénymásolatát;
5. a testen kívüli megtermékenyítést végző egészségügyi intézmény előszámláját;
6. a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap arra vonatkozó igazolását, hogy a kötelező egészségbiztosítás eszközeinek terhére már két ízben történt kísérlet testen kívüli megtermékenyítésre.
A testen kívüli megtermékenyítés költségeinek községi költségvetési eszközökből történő megtérítéséhez való jogosultság egy testen kívüli megtermékenyítési kísérletben vehető igénybe.
A testen kívüli megtermékenyítésre jóváhagyott eszközöket közvetlenül a testen kívüli megtermékenyítést lebonyolító egészségügyi intézménynek kell átutalni.
A jelentkezések benyújtásának kezdőnapja a nyílt fölhívás a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján (www.kanjiza.rs) való közzétételének napja, és a határidő a testen kívüli megtermékenyítés támogatására szánt pénzeszközök elköltéséig tart.
A jelentkezéseket zárt borítékban „A lombikbébi-bizottságnak“ megjelöléssel Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (2. sz. iroda) kell benyújtani.
A testen kívüli megtermékenyítés költségtérítésének mértékét páronként – a másodlagos és harmadlagos egészségvédelmi szinten nyújtott egyes egészségügyi szolgáltatások díjának és térítéseinek megállapítását szabályozó általános aktus rendelkezésivel összhangban állapítják meg. Ha a nyílt pályázat feltételeit több pályázó teljesíti, előnyben az a pár részesül, amelynek nőtagja közelebb áll а testen kívüli megtermékenyítés költségeinek megtérítéséhez való jogosultság érvényesítéséről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 9/14. és 2/2015. sz.) 4. szakaszában megállapított életkorhatárhoz.
A nyílt fölhívással kapcsolatban részeletes fölvilágosítás a 875–166-os telefon 229-es mellékén kapható.Nyílt fölhívás a testen kívüli megtermékenyítés költségeinek megtérítéséhez való jogosultság érvényesítése iránti jelentkezések benyújtására

Kérelem a testen kívüli megtermékenyítés költségeinek községi költségvetési eszközökből való megtérítéséhez való jogosultság érvényesítése iránt