Felhívás a 2015-ös évi színpadigénylések begyűjtésére

2014.11.06.
 
A kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság felhívást tesz közzé a színpad 2015. évi használata iránti kérelmek begyűjtésére. A kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani...

Pályázat Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseire

2014.08.06.
  
A magyarkanizsai polgármester kiírja a pályázatot Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére. Elismerésre jelölést tenni Magyarkanizsa községbeli lakosok és a község területén működő jogi személyek...

Nyilvános felhívás a biztosítási költségek megtérítésére

2014.08.01.
   
A Magyarkanizsa Község Mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapjának megalapításáról szóló Határozat 9. szakaszának („Hivatalos Lap”, 9/14 sz.) és Magyarkanizsa község 2014. évi Mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája...

Nyilvános felhívás kölcsönök részbeni kamattámogatására

2014.08.01.
   
A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap létrehozásáról szóló rendelet 9. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 9/14. sz.) és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtására...

A II. civilszervezeti pályázat eredményei

2014.07.10.
  
A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 17. szakasza és a 2014. évi községi költségvetésről szóló rendelet alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi rendeletet...

II. Nyílt pályázat civilszervezeti projektumoknak a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására

2014.06.20.
  
A civilszervezeti projektumoknak a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására szánt eszközök összege 3.000.000,00 dinár a II. nyílt pályázat szerint. ...