Tájékoztatás a táppénzzel kapcsolatban

2024.03.13.
 
Tájékoztatás a Szerb Alkotmánybíróság 2024. február 14-én kelt IUz-60/2021 számú határozatának végrehajtásáról: A Szerb Alkotmánybíróság IUz-60/2021 (kelt 2024. február 14.) számú határozatának (Az SZK Hivatalos Közlönye,...

Közlemény a szirénapróbáról

2024.03.04.
 
A Rendkívüli helyzetek részlegének nagykikindai főosztálya ezúton értesíti a lakosságot, hogy 2024. március 6-án 12 órakor rendes szirénapróbára kerül sor monoton („a veszélynek vége”) jel sugárzásával...

Közlemény a kommunális gondok bejelentéséről

2024.02.19.
 
Magyarkanizsa önkormányzata a jelen közleménnyel fordul a község polgáraihoz – tájékoztatásuk érdekében és azzal a közös céllal, hogy a község területén felmerülő kommunális problémák, a mindennapjainkat...

Nyílt téri tüzek

2024.02.14.
   
A tűzvédelmi törvény tiltja a fű és az alacsony növényzet, a tarló, szemét és növényi hulladék szabadtéri égetését, valamint tűzgyújtást az erdőben és az erdő szélétől...

Környezeti hatástanulmány szükségessége

2024.02.06.
 
A környezeti hatástanulmányról szóló törvény 10. és 29. szakasza (A SZK Hivatalos Közlönye, 135/04 és 36/09 szám) alapján, Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Építési Főosztálya   ...

Az ingatlanadó első részlete

2024.02.05.
   
Értesítjük Magyarkanizsa község polgárait, hogy a 2024-аs évre vonatkozó vagyonadó első részletének befizetési határideje 2024. február 14-én jár le. A befizetés a 2023-as év végén kiküldött...