Pályázat civilszervezetek részére

2020.03.02.
  

A magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi nyílt pályázatot a civilszervezeti projekteknek a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására.

A civilszervezeti projekteknek a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására szánt eszközök összege 13.050.000,00 dinár az alábbi szakterületekhez tartozó civilszervezetek projektjeinek támogatására:

1) A civilszervezeti projektek támogatására szánt eszközök összege 10.850.000 dinár az alábbi szakterülethez tartozó civilszervezetek projektjeinek megvalósítására:

1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttműködés erősítését célzó tevékenységek

2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, mezőgazdaság, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése

3. a helyben élő közösség fejlesztése

4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem

5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése

6. a közoktatás programjai

7. ifjúsági programok

8. időskorúak programjai

9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése

10. a civil társadalom fejlesztése

11. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, időskorúak, fogyatékkal élők, sérültek stb. támogatása)

12. művelődési örökség, történelmi emlékek ápolása

13. jószolgálati munka

14. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme

15. függőségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése

16. nyugdíjasszervezetek tevékenysége

17. nem iskolarendszerű képzés

18. a női jogok érvényesítése

19. a tömegtájékoztatás fejlesztése

20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlődésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elősegítő egyéb tartalmak.

2) A civilszervezeti projektek támogatására szánt eszközök összege 2.200.000 dinár a mezőgazdasági szakterülethez tartozó civilszervezetek projektjeinek megvalósítására (rendezvények szervezése, ismeretterjesztő anyagok kiadása, képzés és szaktanácsadás, marketing, határon átívelő programok lebonyolítása, kiállításokon való részvétel, önszerveződés serkentése - szövetkezések, vállalkozások, ritka mesterségek, családi tenyésztelepek).

A 2020. február 19-én kelt 02-64/2020-I számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésből 2019-ben nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektek elsőbbséget élvező szakterületeivé e pályázat 1) pontja szerint az 1–20. sorszám alatti szakterületeket nyilvánította.

Mellékletek:Nyílt pályázat civilszervezeti projektumoknak a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására (.pdf)

Pályázati jelentkezési űrlap (1. sz. nyomtatvány)

Projektjavaslat/programjavaslat formanyomtatvány (2. sz. nyomtatvány)

Projektköltségvetés/programköltségvetési táblázat (3. sz. nyomtatvány)

Nyílt pályázat civilszervezeti projektumoknak a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására (.doc)

Rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésből támogatandó civilszervezetek projektumainak kiválasztásáról