ELEKTRONSKI REGISTAR
administratvnih postupaka u nadležnost opštinske uprave

Поступак давања сагласности на студију процене утицаја пројекта на животну середину

ЖИВ 14.0
Veća organizaciona jedinica
Odeljenje za inspekcijsko-nadzorne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odeljenje za inspekcijsko-nadzorne poslove
Delatnost
Zaštita životne sredine
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 024 875 166 lokal 246,
E pošta: sati@kanjiza.rs
Svrha administratvnog postupka
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju procene uticaja na životnu sredinu
Pravni osnov administratvnog postupka
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
Obaveštenje
Zaposleni je dužan da odmah po prijemu predmeta u organizacionu jednicu pregleda predmet i stranku obavesti o eventualnim nedostacima, potrebi za dopunom i roku u kome bi dopunu trebalo izvršit. Po pravilu, dopušta se jedna dopuna podneska.