Egyedi rendezési terv nyilvános bemutatása

2018.06.07.
   

A tervezés- és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – az Alkotmánybíróság: 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/201 , 98/2013, 132/2014 és 145/2014–es határozatai) összhangban, az Építésügyi és felügyelőségi főosztály, meghirdeti:


A MARTONOSI 3292/6 KATASZTERI FÖLDRÉSZLETEN FELÉPÍTETT BIOGÁZ BERENDEZÉS BŐVÍTÉSE, EGYEDI RENDEZÉSI TERVÉNEK NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT,

AMELY A MARTONOSI  3292/6  SZÁMÚ KATASZTERI FÖLDRÉSZLETEN VAN

A TERV SZÁMA: E - 11/2018, KELTE: 2018. május havában

Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2018. június 14.-től június 20. -ig.

Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1), az 5. sz. irodában, munkanapokon 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

1. Az egyedi rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2018. június 20.-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.

2. A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszának rendelkezésievel összhangban az arra illetékes szerv az egyedi rendezési tervet a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevétellel és sugallattal együtt 3 napon belül köteles megküldeni a tervbizottságnak. A tervbizottság a kézbesítéstől számított 8 napon belül köteles ellenőrizni, hogy az egyedi rendezési terv összhangban áll-e a tervdokumentummal és a törvénnyel, valamint a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevételt és sugallatot köteles megvitatni, majd a véleményezésével ellátott beszámolót - amelyben elfogadásra vagy elutasításra ajálja az egyedi rendezési tervet, köteles a hatáskörrel rendelkező szervnek megküldeni.


Sáfrány Attila okl. erdőmérnök

az Építésügyi és felügyelőségi főosztály vezetőjeA beérkezett dokumentáció (.zip)

Írásos dokumentumok (.zip)

Grafika (.zip)