Városrendezési terv bemutatása

2020.02.28.
 

Az építésügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztérium, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal Építésügyi és felügyelőségi főosztálya a tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014 és 145/2014, 31/2018, 37/2019 és 9/2020) valamint a terület és városrendezési tervek tartalmának, kidolgozási módjának meghatározására vonatkozó szabályzat 88-94 szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye 32/2019) összhangban az osztály meghirdeti

a HORGOSI HATÁRÁTKELŐ FELÚJÍTÁSÁRA ÉS BŐVÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

VÁROSRENDEZÉSI TERVÉNEK NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT

A TERV SZÁMA: 620-77/19,

Iktatószám: 350-6/2020-2

Kelt: 2020. 02. 26.

A horgosi határátkelő felújítására és bővítésére vonatkozó városrendezési tervet amely Magyarkanizsa község területén kerül megvalósításra a belgrádi székhelyű (Nemanya u. 6/IV) CIP Közlekedési intézet dolgozta ki a Szerb Köztársáaság Építészeti, közlekedési és infrastrukturális minisztériuma megrendelésére.

A városrendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2020. március 4-tól március 10-ig.

A rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 7A. sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

A rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

A rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2020. március 10-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.

Az építésügyi és felügyelőségi osztály vezetője:

Sáfrány Attila

Mellékletek:Általános dokumentáció

Szöveges rész

Grafikai rész

Dokumentáció

Ötletterv – építészeti

Ötletterv – közlekedési

Városrendezési terv