НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ: МАРИЈА МИЛОВАНОВИЋ

Телефон: (024) 4 875-166 лок. 220
Факс: (024) 4 873-016
e-маил: marijam@kanjiza.rs

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Руководилац одељења: КОРНЕЛИЈА ФЕЈСТАМЕР
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 230)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: nella@kanjiza.rs

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: БАЛАЖ БАЈТАИ
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 238)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: balage@kanjiza.rs.rs

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: ДАНИЕЛ НАЂ НЕМЕДИ
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 225)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: daniel@kanjiza.rs.rs

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Руководилац одељења: ТАМАШ ПАКАИ
Телефон: (024) 4 875-166 и 4 873-353
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: ptamas@kanjiza.rs

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Руководилац одељења: НАТАЛИЈА МИХАЉИ
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 219)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: natalia@kanjiza.rs

6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: АТИЛА КАСА
Телефон: (024) 4 875-166
Факс: (024) 4 873-016
e-маил: akasa@kanjiza.rs

7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Руководилац одељења: КАРОЉ КЕРМЕЦИ
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 302)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: karolj@kanjiza.rs

8. ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одсека: НОРБЕРТ ХАРМАТ
Телефон: (024) 4 875 166 (локал: 237)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил: norbi@kanjiza.rs

Одлуком Скупштине општине Кањижа за САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА одређен АТИЛА КАСА, дипломирани правник из Кањиже. Саветнику за заштиту права пацијената можете да се обратите лично , понедељком и уторком од 8.00 до 14.00 часова у канцеларији бр. 9, Градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1, телефоном позивом броја 024/ 4 875-166 локал 229, писмено путем поште или електронске поште на адресу akasa@kanjiza.rs.

МАТИЧНА ПОДРУЧЈА

1. Матично подручје Кањижа - за насељена места Кањижа, Зимонић, Адорјан, Мартонош, Мали Песак и Мале Пијаце, адреса: Кањижа, Трг Главни бр. 1, телефон: 024/ 4 875-166 лок. 227 и 024/ 4 874-689

Матичар за матично подручје Кањижа: Диана Пакаи
Заменици матичара за матично подручје Кањижа: Зита Фараго, Анико Сарапка и Каталин Вајда

2. Матично подручје Хоргош - за насељено место Хоргош, адреса: Хоргош, ул. Железничка бр. 16, телефон: 024/ 792-011
Матичар за матично подручје Хоргош: Хајналка Денч
Заменик матичара за матично подручје Хоргош: Миодраг Ђаковић

3. Матично подручје Ором - за насељена места Ором, Ново Село, Долине, Трешњевац, Тотово Село и Велебит, на адреси: Ором, Велики пут 202, 024/ 4 799-001

Матичар за матично подручје Ором: Роберт Леко
Заменик матичара за матично подручје Ором: Марта Вершеги

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

1. Месна канцеларија Адорјан за насељено место Адорјан, ул. 29. новембра бр. 1
дан пријема: СРЕДА
телефон: 024/ 4 884-006

2. Месна канцеларија Хоргош за насељено место Хоргош, ул. Железничка бр. 16
дани пријема: ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК
телефон: 024/ 792-011

3. Месна канцеларија Мале Пијаце за насељено место Мале Пијаце, ул. Арањ Јаноша бб
дан пријема: ЧЕТВРТАК
Телефон: 024/ 882-240

4. Месна канцеларија Мартонош на адреси: Мартонош, Трг Слободе бр. 1
дан пријема: УТОРАК
телефон: 024/ 4 880-001

5. Месна канцеларија Ором на адреси: Ором, Велики пут бр. 202
дани пријема: ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК
телефон: 024/ 4 799-001

6. Месна канцеларија Трешњевац за насељено место Трешњевац, ул. Маршала Тита бр. 75
дан пријема: ПОНЕДЕЉАК
телефон: 024/ 4 883-001

7. Месна канцеларија Тотово Село за насељено место Тотово Село, ул. Кошутова бр. 1
дани пријема: УТОРАК
телефон: 024/ 4 887-001

8. Месна канцеларија Велебит за насељено место Велебит, ул. Ђуре Мандарића бр. 14
дани пријема: ПОНЕДЕЉАК
телефон: 024/ 885-530