ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ

Обавештавају се грађани/ке општине Кањижа да се од 2. децембра 2019. године, врши пријем захтева за одобравање бесплатне правне помоћи, сагласно одредбама Закона о бесплатној правној помоћи („Сл.гласник РС“, бр. 87/18).

Законом су прописани услови за пружање бесплатне правне помоћи, услови бесплатне правне помоћи, као и корисници права на бесплатну правну помоћ.

На основу Потврде Министарства правде бр. 021-01-111/2019-22-241 од 25.9.2019.године о успешно завршеној обуци за одлучивање за одобравање бесплатне правне помићи, министар је донео Решење бр. 021-01-110/2019-06-59 од 26.9.2019. године којим издаје дозволу за одлучивање о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи УЈХЕЉИ ИБОЉИ, дипл. правнику, службенику Општинске управе општине Кањижа на временски период од три године од дана издавања решења.

Бесплатну правну помоћ у општини Кањижа пружа горе наведени службеник Општинске управе општине Кањижа.

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи преузима се и подноси на шалтеру писарнице Општинске управе општине Кањижа (шалтер бр.8), а доступан је и на званичној интернет презентацији општине Кањижа.

  1. Закон о бесплатној правној помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 87/18).
  2. Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи
  3. Потврда Министарства правне бр. 021-01-111/2019-22-241 и решење бр. 021-01-110/2019-06-59