Јавна презентација урбанистичког пројекта дела трасе обилазнице

23.02.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу атлетске стазе

23.02.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Бори се као жена! - рано откривање рака дојке, превентивни преглед

20.02.2024.
 
Због чињенице да је у кругу жена најчешћи облик канцерогеног обољења управо рак дојке, веома је важно да жене изнад 40 година – у оквиру основне...

Обавештење о пријављивању комуналних проблема

19.02.2024.
 
Општина Кањижа се овим обавештењем обраћа грађанима општине – ради њиховог информисања, са заједничким циљем да успостави што једноставнији систем пријаве комуналних проблема који се јављају...

Обавештење о захтеву за промену цена комуналних услуга

19.02.2024.
 
Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне...