Упис деце у припремни предшколски програм

09.05.2023.
  
Одељење за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Кањижа, на основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласника РС”, бр....

Листа дефицитарних занимања у 2023. години

05.05.2023.
  
На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014 и 30/2020) Комисија за студентске стипендије на седници одржаној 3....

Упис деце у први разред основне школе

22.02.2023.
  
Ради организованог уписа деце у први разред основне школе за школску 2023/24. годину сагласно одредбама Закона о основном образовању и васпитању, Одељење за општу  управу и...

Конкурс за регресирање путних трошкова студената

07.02.2023.
  
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон,...

Конкурс за студентске стипендије

01.11.2022.
  
На основу члана 8. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.  6/2014 и 30/2020) Председник општине Кањижа  расписује К О Н...