Јавна презентација урбанистичког пројекта

10.03.2023.
  
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

У Општини Кањижа више средстава за запошљавање

24.02.2023.
 
На седници Скупштине општине Кањижа је усвојен локални акциони план запошљавања. Повећан је износ који општина може да усмери на реализацију локалног акционог плана запошљавања становништва...

Завршена прва фаза радова на деоници пута између Шупљака и Малих Пијаца

18.01.2023.
 
Завршена прва фаза радова на деоници пута између Шупљака и Малих Пијаца, пресвучен је нови слој струганог асфалта и проширен је пут. Град Суботица и локална...

Рани јавни увид

12.01.2023.
  
Рани јавни увид у План детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП IIB реда бр. 300 у КО Ором и Мале...

Изградњa крова испред мртвачнице у Орому

20.12.2022.
 
На гробљу у Орому је завршена изградња наткривене конструкције испред мртвачнице. Трошкови израде пројектне документације и кровне конструкције износили су 1,9 милиона динара, које су заједнички обезбедиле општина Кањижа и Месна заједница Ором.  Роберт Фејстамер, председник општине Кањижа је обишао место инвестиције.  - Локални самодопринос се не губи, већ поспешује развој заједнице! Изградњу крова испред мртвачнице у Орому финансирале су Месна заједница и општина са по 1,9 милиона динара. Наша локална самоуправа подржава сваки локални пројекат за који су потребна додатна средства, било да се ради о подршци добијене на конкурсу или о локалном самодоприносу, рекао је градоначелник.  ...