Одлуке Фонда за пољопривреду у 2021. години – други обрачунски период

22.11.2021.
  
На основу Јавних позива за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова семена и вештачког осемењавања животиња, органске производње и трошкова уклањања животињских лешева...

Конкурс за избор директора Центра за пружање услуга социјалне заштите

02.11.2021.
  
На основу члана 134. Закона о социјалној заштити („Службени гл. РС“ бр. 24/2011) – у даљем тексту: Закон, и члана 19. и 20. Статута Центра за...

Партиципација путних трошкова средњошколаца

24.08.2021.
  
На основу члана 4. Одлуке о партиципирању путних трошкова редовних ученика средњих школа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 18/2014 – пречишћен текст) председник општине Кањижа расписује ...

Јавни конкурс за програме од јавног интереса – други круг

19.07.2021.
 
На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”,...

Обавештење о Јавном конкурсу Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

09.07.2021.
 
Општина Кањижа заједно са Министарством за бригу о селу спроводи јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији општине Кањижа. ...