Решавање стамбених потреба интерно расељених лица

19.05.2021.
 
На основу члана 12 Правилника о раду комисије (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица...

Конкурс за медије

01.04.2021.
  
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016 - аутентично тумачење), чл. 4-6. Правилникa...

Јавни конкурс за финансирање пројеката у култури

19.03.2021.
  
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину...

Подршка програмима удружења

19.03.2021.
  
На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”,...

Јавни позиви за доделу подстицајних средстава

20.07.2020.
  
ЈАВНИ  ПОЗИВИ  ЗА  ДОДЕЛУ  ПОДСТИЦАЈНИХ  СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2020. ГОДИНИ Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој...

Одлука о избору пројеката у области културе

16.07.2020.
  
На основу чл. 7. и  9. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне...
  1    ...    3    4    5    ...    27