Одлуке Фонда за пољопривреду у 2021. години – други обрачунски период

22.11.2021.
  
На основу Јавних позива за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова семена и вештачког осемењавања животиња, органске производње и трошкова уклањања животињских лешева...

Давање у закуп државног земљишта 2021 - у првом кругу

28.10.2021.
 
Управа за пољопривредно земљиште, у циљу поједностављивања процеса закупа пољопривредног земљишта у државној својини, развила је веб апликацију „Дигитално јавно надметање“, која ће омогућити свим заинтересованим...

Одлуке Фонда за пољопривреду у 2021. години – први обрачунски период

05.10.2021.
 
На основу Јавних позива за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање реализованих инвестиција у набавку квалитетних приплодних грла  и субвенционисање  инвестиције у машина, уређаја...

Подршка кањишким пољопривредницима

05.10.2021.
 
Локална самоуправа Кањиже подржала 18 пољопривредника са укупно 5,7 милиона динара.  На конкурсу општине Кањижа је преко Фонда за пољопривреду и рурални развој додељено 5,7...