Преглед штампе

У рубрици "Преглед штампе" обљављујемо медијске материјале на српском и мађарском језику који се налазе на интернету и који Вас информишу о најважнијим догађајима општине.
Улагања у туристичкуи инфраструктуру крај Тисе
Будућност младих Кањиже је у рукама младих
Будућност младих Кањиже је у рукама младих
Потписан уговор – градња друге деонице бициклистичке стазе у Хоргошу може да почне
Потписан уговор – градња друге деонице бициклистичке стазе у Хоргошу може да почне