Преглед штампе

У рубрици "Преглед штампе" обљављујемо медијске материјале на српском и мађарском језику који се налазе на интернету и који Вас информишу о најважнијим догађајима општине.
Улагања у туристичкуи инфраструктуру крај Тисе
Бициклистичка стаза уз међународну сарадњу
Рвачки таленти ускоро ће тренирати у савременим условима
Опремљен боравак за стотину ђака у школи
У вртићу „Дуга” у Мартоношу замењена столарија