Преглед штампе

У рубрици "Преглед штампе" обљављујемо медијске материјале на српском и мађарском језику који се налазе на интернету и који Вас информишу о најважнијим догађајима општине.
Конференција о сеоском повереништву
Свечани програм поводом мађарске револуције 1848/49
Жолт Немет посетио Кањижу и Хоргош
Отварање канцеларије за младе еврорегије „Дунав-Кереш-Муреш-Тиса“
Покрајински секретар за пољопривреду је посетио Хоргошане
Поновни преговори између НИС-а и пољопривредника