Пројекат „Трансдиа“ се приводи крају

24.04.2019.
 

Особе са умањеним радним способностима чине око 12 одсто у укупном броју радно активне популације у Србији и Мађарској, а њихово учешће на тржишту рада је негативно условљено здравственим стањем па се и знатно теже запошљавају. Њихово запошљавање у великој мери зависи од врсте умањене способности, односно од тога да ли добијају помоћ која им је потребна за запошљавање и интеграцију. А да им је за проналажење радног ангажмана и интеграцију потребна свестрана подршка указују стручњаци који наглашавају да осим познавања специфичних карактеристика стања сваког појединца, треба имати у виду и његово знање, способности, вештине, потребе, интересовање и начин рада.

Пројекат прекограничне сарадње “Трансформисање сметњи у радне способности”, приводе крају Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа и Непрофитно удружење за аутизам “Сиварвањ” из Сегедина, а протеклих 15 месеци бавио се овом проблематиком уз финансијску подршку ЕУ, у оквиру ИПА програма Мађарска-Србија, па су резултати представљени на завршној конференцији у Кањижи.

У Кањижи су у предузећима “Генеза” и “Комуналац” и Удружењу за помоћ и заштиту интереса ментално и физички оштећених лица “С тобом - за њих” упослене четири особе са инвалидитетом, док је у Сегедину упослено 16 особа, а обављена је и обука ментора.  

За активности на истраживању, тренингу за обуку ментора, пружање менторских услуга актерима на тржишту рада, сензибилизацији послодаваца, развоју заштићеног окружења и студијско путовање за упознавање са искуствима функционисања социјалне фарме у Мађарској која упошљава особе са промењеним радним способностима, обезбеђено је 98.190 евра, од чега 85 посто из ЕУ.

У Кањижи су за особе са умењим радним способностима још раније оспособљене и опремљене грнчарска радионица и стакленик, које су средствима из пројекта прекограничне сарадње добиле неопходну додатну опрему, а локална самоуправа општине Кањиже помогла је са 550.000 динара да се у Хоргошу оспособи и почне са радом нови боравак за лица са посебним потребама и радионица за израду сапуна.

Тако се у грнчарској радионици већ годинама израђују медаље и пехари за традиционални маратон у трчању и пливању, а из средстава остварних на пројектима набављају се материјали за њихову израду, па се од априла до августа направи више од 700 медаља и 400 пехара. Израђују се и други украсни и употребни предмети, а стручна сарадњица Едина Пири наглашава да су ангажовани у грнчарској радионици вредно потврђују своје радне способности и креативност. Уз три заштићена радна места, омогућено је да се радно ангажују 19 особа са смањеним радним способностима. 

Више информација:


Кањижа и Сегедин сарађују у упошљавању умањено радно способних
Фото: Карољ Пушкаш